Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych buraka cukrowego za rok 2016.

Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń z odmianami buraka cukrowego prowadzonych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) w roku 2016 na tle wyników roku 2015. Doświadczenia zlokalizowano w 11 stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian (SDOO, ZDOO). W sumie przebadano 18 odmian wpisanych do Krajowego rejestru, w tym dziesięć nowych odmian zarejestrowanych w roku 2016.

Średni plon korzeni oszacowano na 886 dt/ha. W zależności od lokalizacji doświadczeń był to zakres od 636 do 1045 dt/ha. Dla porównania można podać wyniki uzyskane w zeszłym sezonie. W suchym roku 2015 uzyskano średni plon na poziomie 652 dt/ha (zakres: 452-791 dt/ha). Tegoroczny średni plon cukru był większy o 33 dt z ha. Zawartość cukru w korzeniach, średnio w doświadczeniach, wyniosła 18,2 proc. i była niższa o 0,7 proc. od zwartości oszacowanej w roku ubiegłym.

Wzorzec w 2016 (średni plon z odmian: Fala, Hammond, Panorama KWS, Silezja) plonował na poziomie 884dt/ha.

W tym sezonie najlepiej plonowały następujące odmiany (plon korzeni):

• Polanin – 107 proc. wzorca
• Kagu – 104 proc. wzorca
• Sobieski – 104 proc. wzorca
• Krajan – 103 proc. wzorca
• Panorama KWS- 102 proc. wzorca
• Toleranza KWS – 101 proc. wzorca
• Doppler – 101 proc. wzorca
• Hammond – 100 proc. wzorca
• Jadeit – 100 proc. wzorca
• BTS 2160 – 100 proc. wzorca

Natomiast najwyższy plon technologiczny cukru osiągnęły:

Wzorzec: 147,9 dt/ha,

• Krajan – 101 proc. wzorca
• Toleranza KWS – 101 proc. wzorca
• Panorama KWS – 100 proc. wzorca
• Silezja – 100 proc. wzorca
• Jadeit – 100 proc. wzorca
• Hammond – 100 proc. wzorca
• Polanin – 100 proc. wzorca
• Kagu -100 proc. wzorca
• Sobieski – 100 proc. wzorca

 

Podobał się artykuł? Podziel się!