Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych buraka cukrowego w 2015 r. Zlokalizowano je w 11 stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian. Przebadano 17 odmian wpisanych do Krajowego Rejestru, w tym 11 zarejestrowanych w roku 2015. Wszystkie pozycje cechowały się odpornością na rizomanię, pięć na chwościka buraka, a trzy na mątwika burakowego.

Trzeba zaznaczyć, że wyniki plonowania były w 2015 r. gorsze niż w 2014. Konkretnie średni plon korzeni wynosił w ubiegłym roku (wzorzec) 652 dt/ha, a rok wcześniej – 866. Niższy był też plon biologiczny cukru, gdzie w 2015 r. wynosił 124,5 dt/ha, a w 2014 – 163, a także plon technologiczny cukru analogicznie – 112,4 i 147,9 dt/ha.

W ubiegłym roku zanotowano za to wyższą zawartość cukru, zarówno polarymetrycznej (2015 – 19,1 proc., 2014 – 18,9 proc.) i oczyszczonego (2015 – 17,3 proc., 2014 – 17,2 proc.).

Które odmiany wypadły najlepiej w 2015 r.? Pod względem plonu najlepiej wypadły:
- Sobieski – 107 proc. wzorca,
- BTS 350 – 106 proc. wzorca,
- Igloo – 106 proc. wzorca,
- Panorama KWS – 105 proc. wzorca,
- Tapir – 105 proc. wzorca,
- Toleranza KWS – 105 proc. wzorca,
- Contenta – 104 proc. wzorca.

Plon biologiczny cukru:
- BTS 350 – 105 proc. wzorca,
- Sobieski – 105 proc. wzorca,
- Panorama KWS – 104 proc. wzorca,
- Toleranza KWS – 104 proc. wzorca,
- Igloo – 103 proc. wzorca,
- Silezja – 103 proc. wzorca.

Plon technologiczny cukru:
- Sobieski – 104 proc. wzorca,
- Toleranza KWS – 104 proc. wzorca,
- BTS 350 – 103 proc. wzorca,
- Igloo – 103 proc. wzorca,
- Jagger – 103 proc. wzorca,
- Panorama KWS – 103 proc. wzorca,
- Silezja – 103 proc. wzorca.

Co ważne wzorzec dla 2015 r. stanowiły takie odmiany jak: Hammond, Mesange, Panorama KWS, Silezja, dla roku 2014: Manitou, Mesange, Panorama KWS, Szach.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!