W Krajowym Rejestrze figuruje 118 odmian ziemniaków jadalnych i skrobiowych. Te pierwsze podzielone są dodatkowo na grupy wczesności. Lista zalecanych odmian obejmuje łącznie 36 odmian, w tym 29 jadalnych. W grupie najwcześniej nadających się do zbioru na uwagę zasługują Denar i Lord. Cieszą się one zainteresowaniem producentów od lat, ze względu na wysoką plenność i duży udział plonu handlowego. Wśród odmian wczesnych najlepiej plonują Michalina i Owacja. Poniżej przedstawione zostały najczęściej zalecane odmiany ziemniaków:

ODMIANY JADALNE BARDZO WCZESNE

DENAR

Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 1999, pierwszego wpisu na LZO: 2007.

Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR.

Odmiana w typie sałatkowym. Plenna z dużym udziałem w plonie frakcji handlowej. Odporna na mątwika oraz wirusy. Niestety, dość podatna na zarazę ziemniaka.

LORD

Rok wpisania do krajowego rejestru: 1999, pierwszego wpisu na LZO: 2007.

Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR.

Odmiana w typie sałatkowym. Dobrze plonująca. Bulwy okrągło owalne do owalnych, skórka żółta, gładka, oczka płytkie do średnio płytkich, miąższ jasnożółty. Odporna na mątwika i wirusy, podatna na zarazę ziemniaczaną.

MIŁEK

Rok wpisania do krajowego rejestru: 2006, pierwszego wpisu na LZO: 2009.

Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp z o.o. − Grupa IHAR.

Odmiana w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Bulwy duże, okrągło owalne, kształtne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Ciemnienie miąższu surowego bardzo małe. Odporna na mątwika ziemniaczanego. Podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

VIVIANA

Rok wpisania do krajowego rejestru: 2010, pierwszego wpisu na LZO: 2011.

Hodowca: Böhm - Nordkartoffel Agrarproduktion OHG.

Pełnomocnik: Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o.

Odmiana w typie sałatkowym. Cechuje się dużymi, bardzo kształtnymi, okrągło owalnymi bulwami o bardzo płytkich oczkach. Skórka oraz miąższ są żółte. Odporna na mątwika ziemniaczanego. Średnio odporna na wirus Y oraz liściozwoju. Bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

ARIELLE

Rok wpisania do krajowego rejestru: 2006, pierwszego wpisu na LZO: 2008.

Hodowca: Agrico B.A.

Pełnomocnik: Agrico Polska sp. z o.o.

Odmiana w typie ogólnoużytkowym, wysokoplenna. Bulwy duże, okrągło owalne, o bardzo regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka barwy żółtej, miąższ jasnożółty. Odznacza się dużą podatnością na wirusy.