- W związku z odnotowywanymi przypadkami dokonywania nielegalnego wywozu polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, z pominięciem obowiązujących wymagań i procedur w tym zakresie, czeska organizacja ochrony roślin, wprowadziła regulacje, w których szczegółowo określono środki fitosanitarne obowiązujące w przypadku przywozu polskich ziemniaków do Republiki Czeskiej - poinformował Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Te wymagania zostały określone w "Rozporządzeniu Państwowego Urzędu Fitosanitarnego w sprawie doraźnych środków służących zapobieżeniu i rozprzestrzenianiu na terytorium Republiki Czeskiej bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa) za pośrednictwem bulw ziemniaka pochodzących z Polski".

W rozporządzeniu tym jest napisane, że ziemniaki pochodzące z Polski muszą być zaopatrzone w świadectwa przebadania tych partii na obecność czynnika sprawczego bakteriozy pierścieniowej ziemniaka Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus z wynikiem negatywnym wydane przez polski urząd ochrony roślin. Świadectwa te muszą być wydane w terminie odpowiadającym danemu okresowi zbioru.

W wypadku stwierdzenia przesyłki ziemniaków pochodzących z Polski, niezaopatrzonej w wydawane przez PIORiN zaświadczenie potwierdzające, że przesyłka jest wolna od ww. bakterii, Państwowy Urząd Fitosanitarny w Republice Czeskiej, może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1,5 mln CZK - tj. ok. 240 tys. zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!