Burak cukrowy z plonem 50 t korzeni i odpowiednią masą liści pobiera około 400-500 g boru z ha. Potrzebuje więc sporej ilości tego składnika, a niestety większość gleb w Polsce wykazuje znaczny deficyt tego pierwiastka. Wynika to głównie z tego, że w naszych warunkach następuje intensywne wymywanie boru z gleb, nawet z tych zasobnych w próchnicę. Jednocześnie dostępność boru ściśle wiąże się z pH gleby. Najwyższa przyswajalność boru jest przy pH 5,5 do 6,5. W glebach o odczynie kwaśnym bor jest mocno narażony na wymywanie, natomiast powyżej pH 6,5 - słabiej dostępny dla roślin, szczególnie w warunkach niedoboru wody w glebie.

W uprawie buraka cukrowego bor należy traktować jako mikroelement priorytetowy. Jest on roślinom potrzebny od samego początku wegetacji. Pełni bardzo ważną rolę w syntezie kwasów nukleinowych i fitohormonów, w tym hormonów wzrostu. Wpływa również na prawidłową budowę ścian komórkowych, zwiększając odporność roślin na niektóre choroby. Odpowiedzialny jest także za gospodarkę węglowodanową i bierze udział w transporcie węglowodanów z liści do korzeni, przez co ma wpływ na zawartość sacharozy w korzeniach.

CHARAKTERYSTYCZNY NIEDOBÓR BORU

Burak cukrowy rosnący na stanowisku ubogim w bor bardzo szybko wykazuje objawy niedoboru tego składnika. Jego deficyt w roślinie powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu komórek stożka wzrostu. W konsekwencji najmłodsze liście sercowe nie rosną i pozostają małe, poskręcane, a następnie przebarwiają się na czarno i obumierają. Starsze liście z kolei tracą turgor, żółkną i pojawiają się na nich nekrozy. Następuje także gnicie głowy buraka, które postępuje do wnętrza korzenia. Korzenie są słabo rozwinięte i brązowawe, z licznymi, krótkimi korzeniami bocznymi. Po ich ogłowieniu można zaobserwować wyraźne, puste, brunatne jamy i pęknięcia. Zespół tych objawów chorobowych określany jest mianem zgorzeli liści sercowych buraka.

Ostateczną konsekwencją niedoboru boru na plantacji buraczanej jest osłabienie roślin prowadzące czasem do znacznej obniżki plonu. Deficyt tego składnika wpływa także na zmniejszenie zawartości cukru i obniżenie wartości technologicznej korzeni.