Wschody to okres szczególnej podatności roślin na choroby i żerowanie szkodników. Nawet drobne uszkodzenia siewek mogą prowadzić do ich całkowitego zamierania. Stosowane obecnie zaprawy nasienne, zarówno fungicydy, jak i insektycydy, wykazują dobrą skuteczność ochronną. Jeżeli nałoży się na to coraz wyższe umiejętności plantatorów w przygotowaniu gleby pod zasiewy, nie może dziwić wysoka i równomierna obsada roślin na plantacjach obserwowana w skali całego kraju. Oczywiście sprzyjała temu także niska aktywność patogenów glebowych.

Wschody
Straty powodowane przez choroby zgorzeli siewek, m.in. przez grzyb Aphanomyces cochlioides, sprawcę tzw. przewężenia szyjki korzeniowej, były w ostatnich latach niewielkie. Także wieloletnie stosowanie zapraw insektycydowych spowodowało zauważalny spadek liczebności szkodników zagrażających wschodom i powodowanych przez nie stratom. Paradoksalnie spadek ten może stać się przyczyną wzrostu strat powodowanych przez te agrofagi w przyszłości. Dosyć często słyszy się bowiem głosy, że można zrezygnować z drogich preparatów insektycydowych używanych do zaprawiania nasion, skoro są niepotrzebne. W ten sposób obniżono by cenę nasion, a ewentualne naloty szkodników można by likwidować, stosując zabiegi nalistne. Oczywiście rozwiązanie takie jest możliwe, ale... zaprzestanie stosowania zapraw nasiennych w krótkim czasie doprowadzi do odnowienia się i wzrostu liczebności zwalczanych szkodników. Utrzymanie plantacji może wtedy wymagać nie jednego, lecz kilku nalistnych zabiegów ochronnych, których koszt znacznie przekroczy różnicę pomiędzy ceną nasion zaprawianych a pozbawionych tych zapraw. Poza tym plantatorzy przyzwyczaili się do komfortu, jaki daje wysiew nasion zabezpieczonych przed szkodnikami. Plantacje tak chronione nie wymagają regularnej kontroli, a zaoszczędzony czas można poświęcić na inne prace w gospodarstwie. Płacąc za zaprawy insektycydowe, kupujemy polisę ubezpieczeniową. Niekoniecznie musimy z niej skorzystać, ale daje nam ona duży komfort.

Na polach, gdzie występują w większej liczbie szkodniki glebowe – pędraki lub drutowce – najlepiej stosować nasiona zaprawiane nowoczesnymi preparatami dwuskładnikowymi. Poza insektycydami z grupy chloronikotynyli zawierają one dodatkowo substancje z grupy pyretroidów. Działając gazowo, tworzą dodatkową strefę ochronną wokół korzonka i równocześnie działają odstraszająco.