W Cukrowni Kruszwica zadymił nowy piec wapienny i jednocześnie KSC rozpoczęła symbolicznie kampanię cukrowniczą.

- Mam wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Cukrowni Kruszwica w uroczystości oddania do eksploatacji największego w polskim cukrownictwie pieca wapiennego, który rozpoczyna swoją pracę w kampanii 2015/2016, którą też niniejszym inauguruję. We wszystkich siedmiu Oddziałach KSC S.A. planujemy skupić blisko 4 mln ton buraków od ponad 15 000 plantatorów. Produkcja cukru planowana jest na poziomie ok. 580 000 ton. – powiedział Marek Spuz vel Szpos, prezes zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

- Inwestycja w nowy piec wapienny rozpoczęła się w styczniu tego roku. Kosztowała 7 mln zł. Nowy piec rozpoczyna swoją pracę w kampanii cukrowniczej 2015/2016, w trakcie której Cukrownia Kruszwica planuje skup surowca na poziomie 650 000 ton od około 3 000 plantatorów. Prognozowana produkcja cukru wynosi u nas ok. 100 000 ton – poinformował Lech Sobecki, dyrektor „Cukrowni Kruszwica”.

Nowy piec wapienny posiada pojemność 300 m3 i jest największym piecem w polskim cukrownictwie. Jego parametry gwarantują wystarczającą produkcję wapna nie tylko przy przerobie 9 000 – 10 000 ton/dobę, ale także przy wyższych dobowych przerobach. Efektem tej inwestycji będzie zmniejszenie wskaźników zużycia kamienia wapiennego i koksu używanego do jego wypalania, czyli obniżenie kosztów produkcji cukru, a także poprawa procesu technologicznego i jakości produkowanego cukru.

Koszt inwestycji to 7 mln zł.

Poprzedni piec wapienny wybudowany w 1983 r. miał pojemność 129 m3. Można było uzyskać z niego maksymalnie do 80 proc. wapna potrzebnego do produkcji przy przerobie ok. 9 000 t/dobę. Pozostała część wapna była dostarczana z innych oddziałów. Powodowało to konieczność ponoszenia kosztów transportu. Wapno uzyskiwane w starym piecu ze względu na krótki czas wypalania nie było najwyższej jakości, przez co jego zużycie było wyższe od normatywów.

Podobał się artykuł? Podziel się!