Istotnym elementem sprzyjającym ochronie, często przez plantatorów niedocenianym, jest opór środowiska m.in. warunki meteorologiczne oraz działalność pasożytów i wrogów naturalnych, których w środowisku nie brakuje.

METODA CHEMICZNA

Obecnie wszystkie dostępne rolnikom nasiona buraka cukrowego są zaprawiane. Otoczki mogą zawierać insektycydy, fungicydy, a także mikrodawki nawozów. Zaprawy owadobójcze bazują na jednej lub dwóch substancjach aktywnych (w tym drugim przypadku należących do różnych grup chemicznych o odmiennych cechach i właściwościach toksykologicznych). W roślinie działają systemicznie, co oznacza, że są pobierane przez korzenie i rozprowadzane po całej siewce. Na owady działają kontaktowo i żołądkowo, niektóre również gazowo.
Skuteczność działania zapraw utrzymuje się nawet do 3 miesięcy. Chronią przed szkodnikami glebowymi oraz nalistnymi pojawiającymi się na początku okresu wegetacyjnego. Preparaty aplikowane za pomocą opryskiwaczy umownie dzielimy na doglebowe, stosowane przedwschodowo przeciwko szkodnikom bytującym w glebie oraz nalistne. Te pierwsze stosujemy, kiedy presja agrofagów jest bardzo duża lub w sytuacji niesprzyjających warunków pogodowych, kiedy skuteczność zapraw może okazać się niewystarczająca. Należy pamiętać o dokładnym wymieszaniu preparatów tego typu z glebą.