Aby uchronić ziemniaki przed zarazą, należy jej zapobiegać od początku sezonu wegetacyjnego. W nowoczesnej ochronie przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi trzeba brać pod uwagę dwie grupy problemów:

  • utrzymanie jak najdłużej pełnej, zdrowej powierzchni asymilacyjnej roślin, zapewniającej ich produkcyjność i przyrost bulw,
  • ochronę bulw przed porażeniem podczas wegetacji i zbioru, co zabezpiecza je przed gniciem w trakcie przechowywania.

Zmieniać fungicydy

Jedną z podstawowych metod w kompleksowej ochronie ziemniaków przed zarazą są zabiegi chemiczne. Ich cykl rozpoczyna oprysk profilaktyczny (przed wystąpieniem choroby), a kolejne stosowane w sezonie wegetacyjnym podtrzymują odporność nabytą roślin. Taka ochrona chemiczna pozwala zmniejszyć nasilenie występowania choroby już na początku sezonu i spowolnić tempo jej rozwoju podczas wegetacji.

Wysoką skuteczność ochrony osiąga się poprzez dobór fungicydów dostosowanych zarówno do stadium rozwoju grzyba, jak i fazy rozwojowej plantacji. Rozwój ziemniaka można podzielić na cztery fazy. Każda z nich stawia przed ochroną inne zadania. W okresie wschodów najważniejsze jest ograniczanie możliwości zakażenia. W warunkach chłodnej i suchej wiosny, gdy rośliny rozwijają się bardzo wolno, można powstrzymać się z opryskiem lub zastosować profilaktycznie fungicydy. W tym celu należy wykorzystać preparaty o działaniu powierzchniowym lub wgłębnym. Podczas ciepłej i dodatkowo wilgotnej wiosny, która sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaka, ochronę plantacji rozpoczyna się wcześniej. Ponieważ nie wszystkie infekcje (zwłaszcza na dolnych liściach) są od razu widoczne, do pierwszych zabiegów poleca się fungicydy wgłębne, układowe lub układowo-wgłębne, silnie zapobiegawcze.

Okres szybkiego rozwoju części nadziemnej wymaga zmiany preparatów na takie, które łatwo przemieszczają się w roślinach, co pozwala ochronić nowe przyrosty (zarówno liści, jak i łodyg). Środki chemiczne muszą mieć właściwości profilaktyczne, ale także interwencyjne. Są to głównie preparaty o działaniu układowym lub układowo-wgłębnym.