Hodowla Roślin Szyldak

IRYS – najstarsza ze wszystkich zarejestrowanych odmian (1975 rok) i jedyna w tej grupie wczesności o białym miąższu. Wciąż bardzo popularna we wschodniej Polsce. Bulwy są średniej wielkości do dużych o podłużnym kształcie, z płytkimi oczkami. Ceniona za dobry smak. Odmiana w typie kulinarnym B, czyli wszechstronnie użytkowym. Rośliny średnio odporne na wirus Y i dość podatne na wirus liściozwoju. Na porażenie czarną nóżką, zarazą ziemniaczaną bulw i mokrą zgniliznę jeszcze bardziej wrażliwe. Plonowanie wg danych COBORU przy zbiorze wczesnym, czyli 40 dni po wschodach, wynoszą 18,5 t/ha, w tym plon handlowy (bulwy o średnicy ponad 3 cm) blisko 17 t/ha.

Hodowla ziemniaka Zamarte

RUTA – cenna odmiana utrzymująca się w doborze od 1985 roku. Bulwy o kształcie okrągłoowalnym pokryte są żółtą skórką, natomiast miąższ jest jasnożółty. Pod względem przynależności do typu kulinarnego określana jest jako wszechstronnie użytkowa.  Na porażenie wirusem Y, czarną nóżkę i parchem zwykłym jest dość odporna. Natomiast wykazuje wrażliwość na zarazę ziemniaczaną liści i bulw. Jednak, jak wszystkie odmiany w tej grupie, praktycznie nie jest przez nią porażana z uwagi na bardzo krótki okres wegetacji. Plon ogólny 21 t/ha, a handlowy 19 t/ha.

ORLIK – odmiana popularna, uprawiana od 1989 roku. Bulwy okrągłoowalne, duże, z płytko umieszczonymi oczkami. Skórka żółta, miąższ jasnożółty o bardzo dobrym smaku. Typ kulinarny ogólnoużytkowy, w tym także na przerób przemysłowy – frytki, chipsy. Po ugotowaniu ziemniaki nie ciemnieją. Odporność na choroby wirusowe i grzybowe podobna jak u odmiany Ruta. Plon ogólny 19,5 t/ha, ale wysoki plon handlowy –  ponad 18 t/ha. To efekt skłonności do wytwarzania dużych bulw.

ASTER – uprawiana od ponad 15 lat. Zbliżona swoimi cechami do odmiany Orlik. Tworzy jednak mniej bulw dużych, przez co, mimo wysokiego plonu ogólnego 19 t/ha, plon handlowy jest niższy – 17 t/ha. Przechowuje się bardzo dobrze.