KSC przystępuje do zbierania od plantatorów zamówień na nasiona buraka cukrowego do zasiewów w 2014 r. Zamówienia można składać u inspektorów na formularzach lub za pośrednictwem serwisu internetowego "e-Plantator" do 10 października br.


Przedstawiamy listę odmian buraków z listy KSC S.A. w 2014 r., na której znajduje się dwadzieścia cztery odmiany z ośmiu firm :

Florimond Desprez
- Danube Rh - rejestracja w 2011 r., odmiana diploidalna, w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię. Odznacza się dobrymi i wyrównanymi wschodami. Odporna jest na wydawanie pośpiechów. Daje dobry plon korzeni i polaryzację, wysoki plon cukru technologicznego i dobre właściwości przerobowe.

KHBC
- Janosik Rh - rejestracja w 2009 r., odmiana diploidalna, w typie normalnym, odporna na rizomanię. Brak skłonności do wydawania pośpiechów ,wysoki plon korzeni i cukru technologicznego, niska zawartość melasotworów i dobre właściwości przerobowe.
- Jagusia Rh - rejestracja w 2010 r., odmiana diploidalna, w typie normalnym, odporna na rizomanię z podwyższoną tolerancją na chwościk burakowy. Ma równomierne i szybkie wschody, małą skłonność do wydawania pośpiechów,wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,niska zawartość szkodliwego azotu i niski udział korzeni drobnych i nietypowych.
- Finezja Rh Cr - rejestracja w 2011 r., odmiana diploidalna w typie normalno-plennym, odporna na rizomanię i tolerancyjna na chwościk burakowy. Odmiana nie wytwarza pośpiechów, osiąga wysoki plon korzeni i cukru technologicznego, ma dobrą jakość przerobową i niski udział korzeni drobnych i nietypowych.
- Szach Rh - rejestracja w 2012 r., odmiana diploidalna, w typie normalnym do normalno-plennego, odporna na rizomanię. Brak skłonności do wydawania pośpiechów, wysoki plon korzeni i cukru technologicznego, niska zawartość melasotworów, doskonałe właściwości przerobowe. Odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 r.