Według obliczeń Krajowej Spółki Cukrowej koszt produkcji bioetanolu w Polsce może wahać się od 2,03 do 2,68 zł za litr, zależnie od skali produkcji. Aby być konkurencyjnym na rynku biopaliw, należy produkować jak najtaniej.  Niska cena produkcji determinowana jest m.in. skalą produkcji. Nowoczesne fabryki etanolu mają zdolność produkcyjną od 200 do 300 mln l rocznie.
Według danych amerykańskich zwiększenie skali produkcji etanolu z 75 do 150 mln l rocznie obniża koszty inwestycji fabryki produkcji etanolu z kukurydzy o 6 centów, z trzciny i buraków cukrowych o 14–21, z soku z buraków lub z trzciny o 8–9 i melasy z buraków lub z trzciny o 7–9 centów na 1 litrze. Oznacza to, że koszty inwestycji, wyrażone kosztami produkcji litra etanolu, wzrosną o co najmniej 10 mln dolarów, gdy inwestor wybuduje mniejszą fabrykę i będzie korzystał z buraków jako surowca.

Porównanie kosztów produkcji etanolu w dwóch fabrykach niemieckich o zdolności produkcyjnej 50 i 200 mln l wykazało, że w mniejszej fabryce koszt produkcji etanolu z pszenicy będzie wynosił 0,56 euro za litr, a z buraków – 0,61, natomiast w większej – z pszenicy 0,49, a z buraków – 0,53 euro/l. Różnica kosztów produkcji w wysokości 7–8 eurocentów za litr, biorąc pod uwagę różnicę skali produkcji – 150 mln l, daje zysk lub stratę 10,5 mln euro rocznie.

Firma Vogelbusch, wyspecjalizowana w budowie fabryk do produkcji bioetanolu, podaje, że minimalna ekonomicznie uzasadniona zdolność produkcyjna to 300 tys. l dziennie, czyli ok. 110 mln l rocznie.

Porównanie kosztów

Autor: M. Ptaszyński

Opis: Porównanie kosztów

Nie jest łatwe przestawienie produkcji cukrowni na produkcję etanolu. Wszystkie znane koncepcje budowy fabryk etanolu w zamkniętych cukrowniach zakładają budowę nowoczesnych zakładów wyposażonych w dodatkowe urządzenia umożliwiające fermentację, destylację, odwodnienie, przechowywanie, kontrolę jakości i załadunek etanolu. Cena dodatkowego wyposażenia wynosi 45–50 mln euro. Budowa tylko niektórych instalacji z pominięciem np. odwodnienia zwiększa koszty produkcji w wyniku konieczności rozbudowy transportu.