Podjęto uchwałę w sprawie powierzenia członkowi zarządu spółki - Markowi Derezińskiemu pełnienia obowiązków prezesa zarządu KSC do dnia powołania prezesa. Ma się ono odbyć w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, które zostanie przeprowadzone przez Radę Nadzorczą na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.). Podobał się artykuł? Podziel się!