Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraków Cukrowych (CIBE), reprezentująca 385 000 plantatorów buraków cukrowych z 18 krajów Europy Zachodniej i Środkowej oraz skupiająca 55% światowej produkcji buraków cukrowych, odbyła swój 43 Kongres w Reims (Francja) w dniach 12 - 15 czerwca 2012.

Przeanalizowana została sytuacja światowej gospodarki cukrowej oraz główne ekonomiczne i polityczne problemy jakie aktualnie stoją przed uprawą buraków w Europie ze szczególnym uwzględnieniem toczącej się dyskusji w sprawie WOR (Wspólnej Organizacji Rynków) w sektorze cukru po 2015 roku.

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, w tym francuski minister rolnictwa, przedstawiciele europejskiego sektora buraka cukrowego, a także przewodniczący AKP-LDC London Sugar Group, wymienili poglądy na temat konieczności zmiany propozycji Komisji. Zarówno przedstawiciele unijnego sektora buraka cukrowego, jak i krajów AKP - LDC zgodzili się, że zmniejszenie stabilności oraz jednoczesne zwiększenie zmienności związanej z niepotrzebnym usuwaniem narzędzi zarządzania zaopatrzeniem rynku od 2015 r. byłoby całkowicie nieuzasadnione.

Zwrócili się do Parlamentu Europejskiego oraz Rady o ponowne rozważenie podejścia Komisji.

Europejscy plantatorzy buraków cukrowych wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec bieżącej propozycji Komisji Europejskiej i mają nadzieję, że Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego zaakceptuje przyjęcie spójnego stanowiska, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011.

Ze wsparciem wyrażonym przez prezesa COPA Gerda Sonnleitnera w swoim wystąpieniu na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013, prezes CIBE Jørn Dalby podkreślił, że "Sektor buraków cukrowych w UE przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Dlaczego UE, po drastycznym procesie restrukturyzacji, w bardzo zmiennym i niestabilnym kontekście globalnym, podczas gdy inne kraje trzecie przyjęły silne regulacje dotyczące wewnętrznej polityki cukrowej powiązane z polityką walutową, podejmuje ryzyko usunięcia efektywnych, nie wpływających na budżet UE narzędzi, co spowoduje destabilizację europejskiego sektora buraków cukrowych i doprowadzi do zamknięcia kolejnych cukrowni?"