Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych po raz kolejny podał wyniki plonów ziemiopłodów w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2014, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2012-2013.

Trzeba zaznaczyć, że mają one na razie charakter wstępny i po pełnej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie.

Ziemniaki zostały podzielone pod względem wczesności odmian. W grupie odmian jadalnych bardzo wczesnych najwyżej plonowały odmiany (zbiór po 40 dniach od wschodów): Lord - 107 proc. wzorca (wzorzec 210 dt/h - średnia z wszystkich odmian w danym roku), Viviana - 107 proc. wzorca i Miłek - 105 proc. wzorca. W tej samej grupie wczesności określono też wysokość plonu ogólnego, ale w momencie, kiedy zbiór był prowadzony po zakończeniu wegetacji (wzorzec 485 dt/ha): Lord - 112 proc. wzorca, Denar - 111 proc. wzorca i Impala - 106 proc. wzorca.

Naukowcy z COBORU przebadali też odmiany wczesne. W tej grupie kolejność odmian, które uzyskały najwyższy plon ogólny, była następująca (wzorzec 498 dt/ha): Ignacy - 114 proc. wzorca, Michalina - 110 proc. wzorca i Gwiazda - 105 proc. wzorca. Natomiast wśród odmian średnio wczesnych jadalnych królowały (wzorzec 521 dt/ha): Ametyst - 127 proc., Stasia - 106 proc. wzorca i Tajfun - 106 proc. wzorca.

Wśród odmian średnio późnych i późnych tylko jedna odmiana przekroczyła wysokość plonu wzorca. Była to odmiana Mondeo - 109 proc. wzorca, co ważne wzorzec był również wyliczony na podstawie średniej z wszystkich odmian w danym roku i wynosił 528 dt/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!