COBORU podało wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaków jadalnych w doświadczeniach porejestrowych. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.
Wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO w poszczególnej grupie wczesności. Wyniki podano w plonie ogólnym oraz plonie handlowym. Które odmiany wypadły najlepiej w tych badaniach? Podajemy poniżej.

Plon ogólny:

Wzorzec: 574 dt/ha (2017r.), 561 dt/ha (2016r.), 433 dt/ha (2015r.), 521 dt/ha (2014r.).

W 2017 r. najwyżej plonowały:

• Oberon - 110 proc. wzorca
• Jurek - 109 proc. wzorca
• Mazur - 105 proc. wzorca
• Lech - 105 proc. wzorca
• El Mundo - 102 proc. wzorca
• Tajfun - 102 proc. wzorca
• Laskara - 99 proc. wzorca
• Finezja - 99 proc. wzorca
• Satina - 97 proc. wzorca
• Cekin - 95 proc. wzorca
• Malaga - 92 proc. wzorca
• Orchestra - 85 proc. wzorca

Plon handlowy:

Wzorzec: 536 dt/ha (2017r.) 526 dt/ha (2016r.), 404 dt/ha (2015r.), 484 dt/ha (2014r.).

W 2017 r. najwyższy plon handlowy uzyskano z następujących odmian:
• Jurek - 110 proc. wzorca
• Mazur - 108 proc. wzorca
• Oberon - 106 proc. wzorca
• Tajfun - 103 proc. wzorca
• El Mundo - 102 proc. wzorca
• Lech - 101 proc. wzorca
• Laskara - 100 proc. wzorca
• Satina - 99 proc. wzorca
• Finezja - 97 proc. wzorca
• Cekin - 95 proc. wzorca
• Malaga - 88 proc. wzorca
• Orchestra - 85 proc. wzorca

Przeprowadzono także badania wśród odmian średniopóźnych i późnych. Wzorcem była średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO (w roku 2017 w grupie średniowczesnej). Jedyną w tym roku badaną odmianą z tej grupy była odmiana:
• Jelly, która dała w tym roku: 
- plon ogólny: 102 proc. wzorca
- plon handlowy: 105 proc. wzorca

Podobał się artykuł? Podziel się!