COBORU podało wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaków jadalnych w doświadczeniach porejestrowych. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.

Wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO w poszczególnej grupie wczesności. Wyniki podano w plonie ogólnym oraz plonie handlowym. Które odmiany wypadły najlepiej w tych badaniach? Podajemy poniżej.

Plon ogólny:

Wzorzec: 207 dt/ha (2017r.), 234 dt/ha (2016r.), 227 dt/ha (2015r.), 210 dt/ha (2014r.).

W 2017 r. najwyżej plonowały:
• Riviera - 109 proc. wzorca
• Viviana - 103 proc. wzorca
• Denar - 102 proc. wzorca
• Miłek - 102 proc. wzorca
• Arielle - 100 proc. wzorca
• Lord - 99 proc. wzorca
• Impala – 85 proc. wzorca

Plon handlowy:

Wzorzec: 193 dt/ha (2017r.) 222 dt/ha (2016r.), 207 dt/ha (2015r.), 199 dt/ha(2014r.).

W 2017 r. najwyższy plon handlowy uzyskano z następujących odmian:
• Riviera - 111 proc. wzorca
• Viviana - 104 proc. wzorca
• Miłek - 102 proc. wzorca
• Arielle – 101 proc. wzorca
• Denar - 100 proc. wzorca
• Lord - 98 proc. wzorca
• Impala – 84 proc. wzorca

Podobał się artykuł? Podziel się!