Informacja opublikowana przez COBORU zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 25 października 2016 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, zarejestrowanych w latach 2014-2016, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych.

W zestawieniu ziemniaki zostały podzielone pod względem wczesności odmian, Wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO w poszczególnej grupie wczesności. Wyniki podano w plonie ogólnym oraz plonie handlowym. Które odmiany wypadły najlepiej w tych badaniach? Podajemy poniżej. 

Odmiany jadalne bardzo wczesne (zbiór po 40 dniach od sadzenia).

Plon ogólny:
Wzorzec: 234 dt/ha (2016r.), 227 dt/ha (2015r.), 210 dt/ha (2014r.), 205 dt/ha (2013r.).
W 2016 r. najwyżej plonowały: Arielle 115 proc. wzorca, Riviera 112 proc. wzorca, Impala 105 proc. wzorca.
Plon handlowy:
Wzorzec: 222 dt/ha (2016r.) 207 dt/ha (2015r.), 199 dt/ha (2014r.), 180 dt/ha(2013r.).
W 2016 r. najwyżej plonowały: Arielle 117 proc. wzorca, Riviera 114 proc. wzorca, Impala 105 proc. wzorca.

Odmiany jadalne bardzo wczesne. Zbiór po zakończeniu wegetacji.

Plon ogólny:
Wzorzec: 527 dt/ha (2016r.), 411 dt/ha (2015r.), 485 dt/ha (2014r.), 395 dt/ha (2013r.).
W 2016 r. najwyżej plonowały: Impala 111 proc. wzorca, Denar110 proc. wzorca, Lord 108 proc. wzorca.
Plon handlowy:
Wzorzec: 499 dt/ha (2016r.) 388 dt/ha (2015r.), 461 dt/ha (2014r.), 364 dt/ha(2013r.).
W 2016 r. najwyżej plonowały: Denar111 proc. wzorca, Impala 110 proc. wzorca, Lord 109 proc. wzorca.

Odmiany jadalne wczesne.

Plon ogólny:
Wzorzec: 536 dt/ha (2016r.), 421 dt/ha (2015r.), 498 dt/ha (2014r.), 419 dt/ha (2013r.).
W 2016 r. najwyżej plonowały: Ignacy 116 proc. wzorca, Michalina 108 proc. wzorca, Gwiazda 105 proc. wzorca.
Plon handlowy:
Wzorzec: 509 dt/ha (2016r.) 396 dt/ha (2015r.), 469 dt/ha (2014r.), 391 dt/ha(2013r.).
W 2016 r. najwyżej plonowały: Ignacy 117 proc. wzorca, Michalina 109 proc. wzorca, Gwiazda 105 proc. wzorca.