Krajowe młode ziemniaki pojawiają się na rolniczych rynkach hurtowych zazwyczaj pod koniec maja. Za pierwsze odstawione do sprzedaży bulwy (w zależności od sezonu) można dostać nawet 3 zł/kg. Z każdym następnym tygodniem dostępność ziemniaka jest coraz większa, ale jednocześnie notuje się sukcesywny spadek oferowanej za nie ceny (nawet o połowę po dwóch tygodniach od pierwszych dostaw). Mimo wszystko zdecydowanie wyższa cena za towar, w stosunku do tej oferowanej w pełni sezonu sprzedażowego, skłania wielu producentów do przystąpienia do walki o jak najwcześniejszy zbiór bulw. Nie jest to zadanie łatwe, bo technologia uprawy takiego ziemniaka jest dużo bardziej skomplikowana od uprawy tradycyjnej. Obarczona jest także wyższym ryzykiem niepowodzenia.

ŁÓDZKIE MŁODYM ZIEMNIAKIEM STOI

Do uprawy na najwcześniejszy zbiór najlepiej nadają się regiony zachodniej, południowo-zachodniej, południowo-wschodniej i centralnej Polski. Naturalne walory środowiska sprawiają, że od wielu lat najbardziej znaczącym w produkcji ziemniaka wczesnego jest województwo łódzkie (głównie okolice Sieradza). W rejonie tym dominują lżejsze, szybko ogrzewające się na wiosnę gleby, które łatwiej zaadaptować na takie cele. Przy sprzyjającej pogodzie sadzenie ziemniaków podkiełkowanych w tych regionach rozpoczyna się już w połowie marca. W pozostałych regionach też jest możliwe wdrożenie tej technologii, jednak na ogół bulwy nadające się do sprzedaży uzyskuje się ok. 2tygodnie później.

WAŻNY WYBÓR ODMIANY

Plon handlowy bulw ziemniaka najwcześniej uzyskać możemy po 40-50 dniach od wschodów (60-75 dni od sadzenia). Zazwyczaj jest on dużo niższy niż plon uzyskiwany po zakończeniu wegetacji i silnie uzależniony od warunków panujących na wiosnę. Po 40 dniach od wschodów liczyć możemy na plon handlowy rzędu 10-18 t z 1 ha.

Do sadzenia należy użyć odmian ziemniaków z grupy bardzo wczesnych i ewentualnie wczesnych, których cechy genetyczne pozwalają na wytworzenie w stosunkowo krótkim czasie odpowiednio wysokiego (opłacalnego) plonu handlowego. Odmiany te bardzo szybko wiążą bulwy. W przypadku zapewnienia im dobrych warunków wzrostu już po 15-20 dniach od wschodów rozpoczynają proces zawiązywania bulw (tuberyzacji), a w kolejnych tygodniach następuje sukcesywny przyrost ich masy.