Podkiełkowywanie ziemniaków jest sposobem na przyspieszenie rozwoju ziemniaka, co jest szczególnie istotne przy uprawie na bardzo wczesny i wczesny zbiór. Wschody można przyspieszyć o 1-2 tygodnie w zależności od stanu fizjologicznego bulw i pogody, a wegetacja przesuwa się na okres mniejszego zagrożenia zarazą ziemniaka. Rośliny lepiej rozwijają system korzeniowy, przez co jest lepsze wykorzystanie wody i składników pokarmowych. Pierwsze ziemniaki zbiera się około 60 dni po wysadzeniu bulw i przeważnie wówczas plony są niskie w granicach 10-12 t/h. Jednakże za pierwsze ziemniaki otrzymuje się najwyższą cenę, stąd tak ważne jest by zebrać ziemniaki jak najwcześniej zwłaszcza, że uzyskiwana cena zmienia się praktycznie z dnia na dzień. W tym przypadku sprawdza się przysłowie „kto pierwszy ten lepszy".

Im wcześniej chce się wykopać ziemniaki tym dłużej powinny one być podkiełkowywane. Długość okresu podkiełkowywania zależy od odmian, które starzeją się z różna szybkością i nie zależy to od długości okresu wegetacji. Odmiany o wolnym tempie starzenia się, należy podkiełkowywać przez dłuższy okres czasu, zaś odmiany szybko kiełkujemy krócej. Ziemniaki przeznaczone do zbioru po 60 dniach od sadzenia powinny być podkiełkowywane przez 6-8 tygodni; ziemniaki, które będą zbierane po 75 dniach od sadzenia powinny być podkiełkowywane przez 4-6 tygodni; a ziemniaki odmian wczesnych, przy planowanym zbiorze po dojrzeniu, należy podkiełkowywać przez 4 tygodnie.

Przy stosowaniu podkiełkowywania plantacje są bardziej wyrównane, eliminuje się bowiem sadzeniaki niekiełkujące i chore, co zmniejsza zachwaszczenie i wpływa na zdrowotność roślin - zwiększa się odporność na zakażenie chorobami wirusowymi i zmniejsza porażenie rizoktoniozą. Jest też przyspieszony zbiór na okres wyższych temperatur, co powoduje zmniejszenie uszkodzeń mechanicznych i lepsze przechowywanie, a plony są zwiększone nawet kilkakrotne w przypadku bardzo wczesnych terminów zbioru. Przy zbiorze po 60 uzyskuje się zwyżkę plonu o około 200 proc., przy zbiorze po 75 dniach około 50 proc. i przy zbiorze po dojrzeniu 20 proc.

Podkiełkowywanie daje zwyżkę plonu pod warunkiem użycia zdrowych sadzeniaków, jednak najpierw trzeba materiał sadzeniakowy wybrać i przygotować. Sadzeniaki powinny pochodzić z plantacji o sprawdzonej zdrowotności potwierdzonej paszportem. Jeśli sadzeniaki będą własnym materiałem lub po nabyciu nie dysponuje się potwierdzeniem zdrowotności ziemniaków konieczne jest ich przesortowanie. Trzeba usunąć wszystkie bulwy uszkodzone, zgniłe, porażone silnie ryzoktoniozą, zdeformowane - takie nie nadają się na materiał sadzeniakowy. Zdrowe bulwy powinno dzielić się także pod względem wielkości na frakcje, np. 30-40 mm; 40-50 mm i 50-60 mm.