Czas na podanie drugiej dawki azotu w burakach. Buraki przekroczyły fazę 4 liści, a więc zapotrzebowanie na azot szybko rosnących roślin jest bardzo duże. Na rozsianie nawozu mamy kilka tygodni (takie nawożenie powinno być przeprowadzone nie później niż do 8. liścia).

Zbyt późna aplikacja lub za wysoka dawka tego składnika nie jest wskazana, gdyż może pogarszać jakość technologiczną korzeni, a także zmniejszać plon cukru. Zazwyczaj dawka mieści się w przedziale 30-50 kg/ha. Mniejszą stosuje się w przypadku nierównej i obniżonej obsady.

Nie zaleca się podawać dawki większej niż 50 kg/ha i zbyt późno, gdyż roślina wytwarza dużą masę liściową kosztem gromadzonych w korzeniach asymilatów. Przy wysokim nawożeniu azotowym pogarsza się także jakość technologiczna korzeni. Zbyt duże dawki azotu najczęściej prowadzą do obniżenia zawartości cukru w korzeniach oraz zwiększają zawartość składników technologicznie szkodliwych (azotu α-aminowego, sodu i potasu).

Do pogłównego nawożenia buraka cukrowego najczęściej wykorzystuje się saletrę amonową. W gospodarstwach, które dysponują odpowiednim sprzętem drugą dawkę azotu zazwyczaj podaje się w formie RSM. W obu przypadkach należy pamiętać, aby nawozy aplikować na suche rośliny, zminimalizujemy wówczas ryzyko ich poparzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!