W bieżącym roku loty tych owadów rozpoczęły się w całym kraju w terminie wcześniejszym niż w latach 2010 i 2011 i zbiegły się w czasie ze wschodami ziemniaków. To sprawia, że zagrożenie wirusami, szczególnie najważniejszym gospodarczo wirusem Y ziemniaka jest duże - informuje PIORiN.

Zaleca się przeprowadzenie zabiegu zwalczania mszyc na plantacjach nasiennych z użyciem dopuszczonych do stosowania preparatów - najlepiej o działaniu systemicznym.

- Wraz z pojawieniem się pierwszych objawów porażenia roślin przez wirusy, należy rozpocząć wykonywanie selekcji negatywnej. Jest to ważny zabieg agrotechniczny polegający na usunięciu z plantacji nasiennej roślin wadliwych, w tym przede wszystkim źródeł wirusów. Dobrze wykonana selekcja znacznie ogranicza szerzenie się wirusów oraz zwiększa efekt chemicznego zwalczania mszyc jako wektorów chorób wirusowych. Ponieważ symptomy porażenia nie występują jednocześnie, selekcję negatywną należy przeprowadzać kilka razy - informuje PIORiN.

Podobał się artykuł? Podziel się!