Plantatorzy buraka cukrowego wykonali już pierwsze zabiegi odchwaszczające plantacje. Krytyczny bowiem okres konkurencji ze strony chwastów odpowiada fazie pomiędzy kiełkowaniem, a wytworzeniem 6-8 liści właściwych. Występowanie chwastów w tym okresie powoduje istotne z ekonomicznego punktu widzenia straty w plonie buraka.

Teraz należy sprawdzać czy w uprawach nie pojawiły się szkodniki. Wśród nich można wymienić pchełki buraka, gdzie próg szkodliwości to obecność chrząszczy lub uszkodzeń na roślinach, w warunkach sprzyjających dalszemu uszkadzaniu buraków. Kolejnymi są mszyce, gdzie co najmniej 15 proc. zasiedlonych roślin od fazy 4. liści powinno być chronione chemicznie.

- To dobry moment na policzenie obsady i sprawdzenie potencjału plonotwórczego plantacji. Najlepszą jakość i najwyższe plony uzyskuje się, gdy obsada kształtuje się na poziomie 90-110 tys. roślin na 1 ha - zauważają doradcy koncernu Südzucker Polska.

Jak określić wielkości obsady szt. roślin/ha? W celu prawidłowego wyliczenia obsady należy według wytycznych Südzucker:

- przy rozstawie rzędów 45 cm, odmierzyć wzdłuż rzędów odległość 11 m 11 cm,
- następnie na wyznaczonej odległości, z dwóch sąsiadujących rzędów policzyć ilość roślin,
- sumę policzonych roślin pomnożyć x 1000, uzyskana liczba będzie stanowić wielkość obsady,
- czynność powtórzyć w kilku miejscach plantacji,
- średnia z powtórzeń stanowi średnią obsadę dla danej plantacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!