W opinii niemieckich rolników poplony są szczególnie polecane przy uprawie roślin okopowych na glebach lekkich – a więc ziemniaków. Ich uprawa bardzo silnie zubaża glebę w próchnicę. Nie mając obornika, żyzność gleby można poprawić nawozami zielonymi. Ich wykorzystanie przez ziemniaki jako roślinę poplonową jest bardzo wysokie. Zatem okopowe i poplony wzajemnie się uzupełniają.

Unijne poplony
Doświadczenia krajowe wskazują, że oddziaływanie nawozów zielonych na ziemniaki jest bardzo duże. Z prac Akademii Podlaskiej w Siedlcach wynika, że przyoranie komonicy zwyczajnej lub jej mieszanki z życicą wielokwiatową w pełni zastępuje obornik. Ponadto ziemniaki nawożone tymi nawozami (zasianymi jako wsiewki poplonowe) zawierają więcej witaminy C i są bardziej smakowite.
 

Analiza działania nawozowego międzyplonów na Lubelszczyźnie dowiodła, że:   
- w 1. roku po przyoraniu działanie trzech różnych poplonów: facelii, żyta i bobiku dorównywało dawce 25 t obornika. Wyka ozima w uprawie ziemniaków na wczesny zbiór dorównywała, a u odmian późniejszych przewyższała, działanie obornika; 
- w 2. roku po przyoraniu następcze działanie międzyplonów z facelii, wyki ozimej i bobiku w uprawie ziemniaków na wczesny zbiór dorównywało, a żyta przewyższało działanie obornika. Przy uprawie odmian późniejszych efekty następczego działania facelii były podobne, a pozostałych międzyplonów lepsze niż obornika; 
- w 3. roku po przyoraniu następcze działanie wszystkich międzyplonów było podobne do działania obornika.  
Nawożenie słomą łącznie z masą organiczną międzyplonów dało podobne efekty, jak stosowanie samych międzyplonów.
Unia Europejska wprowadziła dopłaty do uprawy poplonów. Przepisy regulujące zasady dopłat zawarte są w programie rolnośrodowiskowym, pakiet K01 tj. „Ochrona gleb i wód”. Dopłaty te wynoszą: za wsiewki  poplonowe – pakiet K01 – 330 zł/ha/rok/, za poplon ozimy – pakiet K01 b – 570 zł/ha/rok/, za poplon ścierniskowy – pakiet K01 c – 520 zł/ha/rok/. Najważniejsze zobowiązania, jakie podejmuje każdy rolnik przystępujący do programu rolnośrodowiskowego, są następujące: 5-letnia umowa, stosowanie się do zasad „Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej” w całym gospodarstwie, prowadzenie rejestru działań rolnośrodowiskowych, posiadanie i stosowanie się do planu działań rolnośrodowiskowych.