Według danych Stowarzyszenia Techników Cukrowników średni plon buraków cukrowych w sezonie 2012/2013 wyniósł 63,6 t/ha i był o 7,6 proc. wyższy niż w sezonie poprzednim. W ubiegłym sezonie zbiory buraka cukrowego wyniosły w kraju 12,3 mln t i były o 5,8 proc. mniejsze niż przed rokiem w wyniku zmniejszenia powierzchni uprawy o 1 proc.

- Wydajność cukru z buraków cukrowych wyniosła 15,42 proc. i była nieznacznie gorsza niż w poprzedniej kampanii (16,21 proc.). Powodem pogorszenia jakości skupowanego surowca były opady śniegu i niskie temperatury w listopadzie i grudniu 2012 r. Wzrost plonów i dobra jakość korzeni potwierdzają postęp technologiczny i rosnącą intensywność uprawy buraków cukrowych - podał Szajner.
Kampania cukrownicza 2012/2013 trwała 110,7 dób i była jedną z najdłuższych w historii.

- Wydłużanie okresu przerobu umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego i poprawia efektywność gospodarowania. Według wstępnych szacunków produkcja cukru z krajowego surowca wyniosła 1894,8 tys. t i była o 489,2 tys. t większa od kwoty produkcyjnej - dodał.

W poprzednim sezonie produkcja cukru pozakwotowego wyniosła 453,4 tys. t. Duża podaż cukru pozakwotowego w ostatnich dwóch sezonach przyczynia się do wzrostu eksportu, który jednak nie rozwiąże problemu nadwyżki podaży.

- Komisja Europejska zezwoliła producentom cukru w UE na wprowadzenie na rynek wewnętrzny jedynie 150 tys. ton cukru pozakwotowego. Koncerny cukrownicze będą zmuszone pewne ilości cukru pozakwotowego zaliczyć, jako produkcję kwotową w sezonie 2013/2014. W tych warunkach przewiduje się, że w 2013 r. powierzchnia uprawy buraków cukrowych może zmniejszyć się do 185 tys. ha - podkreślił ekspert IERiGŻ.

Podobał się artykuł? Podziel się!