Okres od posadzenia do wschodów, a następnie zwarcia rzędów wynosi od 45 do 60 dni. W tym czasie chwasty nie są poddane najmniejszej konkurencji ze strony rośliny uprawnej. Stwarza to doskonałe warunki do ich rozwoju i pogorszenia właściwości fizycznych gleby. Szkodliwość występowania chwastów w uprawach ziemniaka polega na: ograniczaniu roślinie wody, światła i składników pokarmowych, co w konsekwencji obniża plon i pogarsza jego strukturę, sprzyja większej podatności roślin na choroby i szkodniki, utrudnia zbiór i zwiększa uszkodzenia mechaniczne bulw, co powoduje dalsze straty w czasie przechowywania, a także przyczynia się do pogorszenia jakości plonu (wzrostu wad bulw).

KIEDY WYKONAĆ ZABIEG CHEMICZNY

Utrzymanie plantacji ziemniaków w stanie wolnym od chwastów nawet do zbioru bulw mogą zapewnić właściwe zabiegi ochronne wykonywane chemicznie i mechanicznie nie tylko do wschodów roślin ziemniaka, ale również po wschodach. Przy powschodowym stosowaniu herbicydów bardzo ważnym elementem jest nie tylko faza rozwojowa chwastów, lecz także faza rozwojowa roślin ziemniaka, które powinny mieć w czasie oprysku wysokość 10-15 cm.

Zabiegi herbicydowe powschodowe należy wykonać najpóźniej do fazy zwierania rzędów roślin ziemniaka, co zapewnia swobodne dotarcie herbicydu do chwastów i wysoką jego skuteczność działania. Chwasty dwuliścienne najlepiej, jeżeli znajdują się w fazie siewek. W przypadku perzu właściwego herbicydy powschodowe (graminicydy) powinny być zastosowane, gdy znajduje się on w fazie 3-6 liści, a chwasty prosowate w fazie 2-6 liści. Ostatni zabieg wykonać należy najpóźniej do fazy początku krzewienia się chwastów jednoliściennych. Należy pamiętać, że niektóre herbicydy powschodowe, szczególnie graminicydy, do zwalczania chwastów jednoliściennych mają długi okres karencji, czyli dezaktywacji w roślinie po zastosowaniu, sięgający nawet 70 dni, co należy głównie mieć na uwadze przyuprawie ziemniaków na wczesny zbiór i nie stosować herbicydów powschodowych. Dobór herbicydów do zwalczania chwastów po wschodach przedstawia tabela 1.