Zainteresowanie różnych ośrodków badawczych zróżnicowaniem zasiedlenia stonką ziemniaczaną notuje się już od tal osiemdziesiątych. W sezonie 2010 prowadzono obserwacje na ten temat z udziałem 40 odmian. Podobnie jak w latach ubiegłych można zauważyć, że wybór przez chrząszcze po przezimowaniu danej odmiany nie zależy od przynależności do danej grupy wczesności oraz że początkowe zasiedlenie nie zawsze przekłada się na dalszy rozwój, na zasiedlonej odmianie, kolejnych stadiów.


Wyniki badań nie wyjaśniają przyczyn preferowania przez stonkę tej, a nie innej odmiany, ale mogą być one wykorzystane w technologii uprawy ziemniaków z ograniczonym zakresem stosowania insektycydów, zwłaszcza w integrowanej produkcji.

Podobał się artykuł? Podziel się!