Jak podaje w komunikacie CIBE, propozycja ta ma nie tylko pozbyć się wszystkich obecnych przepisów w sektorze cukru po 2015 r., ale także prowadzi do obniżenia dynamiki i zorganizowania sektora w Europie.Ten arbitralny, radykalny i bezzasadny wniosek jest sprzeczny z jakąkolwiek logiką oraz jest sprzeczny z celami Komisji, które sama określiła w komunikacie w listopadzie 2010 roku. Ponadto, w przeciwieństwie do tego, co komisarz D. Ciolos stwierdził wczoraj rano podczas konferencji prasowej, Rada nie podjęła decyzji o zakończeniu systemu kwot cukru, a już na pewno nie w ramach przeglądu WPR, z którego cukier został wyłączony.

W ramach tej propozycji Komisja Europejska wyraźnie proponuje plantatorom buraków, instytucjom UE, i obywatelom Wspólnoty:
• nieuczciwe funkcjonowanie łańcucha dostaw cukru i spadek dochodów plantatorów,
• więcej zamknięć cukrowni w Europie
• destabilizację rynku cukru w UE, zwiększenie wahań cen oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw cukru dla konsumentów w UE,
• zmniejszenie jednego z najcenniejszych zasobów odnawialnych dla rozwoju ekologicznego, zielonej energii i biogospodarki,
• zniszczenie różnorodności systemów rolniczych w wielu regionach rolniczych i odejście od celu zrównoważonego rozwoju terytorialnego w Europie.

Propozycja ta jest tym bardziej niezrozumiała, ponieważ obecny system cukrowniczy wzmacnia stabilność sektora i jego konkurencyjność, zawiera narzędzia, chroniące przed zmiennością występującą na światowym rynku cukru, zapewnia dostarczanie trwałych produktów o wysokiej jakości dla europejskich użytkowników i konsumentów, zapewnia producentom sprawiedliwy podział wartości dodanej oraz jest zgodny ze wszystkimi zobowiązaniami handlowymi UE, jednocześnie będąc neutralnym dla budżetu. Dlatego też europejscy plantatorzy buraków stanowczo sprzeciwiają się propozycji Komisji i apelują o przedłużenie okresu obowiązywania instrumentów zarządzania rynkiem cukru, w tym kwot i cen minimalnych buraków, co najmniej do 2020 roku.

Wniosek przedstawiony wczoraj przez Komisję nie jest uzasadniony jakimikolwiek obiektywnymi argumenty ekonomicznymi i jest sprzeczny z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR 2020 przegłosowaną w czerwcu 2011 roku.

Niemądre rozwiązania zaproponowane przez Komisję są błędne i nie sprostają przyszłym wyzwaniom sektora buraków w UE. Jest to zagrożenie dla europejskich producentów buraków i dla całego sektora.

Niemniej jednak, rozpoczęły się legislacyjne procedury współdecydowania i inne instytucje UE, zwłaszcza Rada i Parlament Europejski, z pewnością wyrażą swoje poglądy na te kontrowersyjne decyzje Komisji Europejskiej. Wszyscy europejscy plantatorzy buraków będą aktywnie uczestniczyć w tej debacie i wzywać państwa członkowskie i członków Parlamentu Europejskiego, do wysłuchania ich głosu.

Podobał się artykuł? Podziel się!