Mimo wcześniejszym przeciekom w propozycji nie znalazł się zapis o wydłużeniu o jeden rok rozliczeniowy obowiązywania systemu kwot produkcyjnych dla cukru i izoglukozy oraz ceny minimalnej dla kwotowych buraków cukrowych.

Najważniejszymi założeniami propozycji zmian w sektorze cukru są:
1) zniesienie kwot produkcyjnych na cukier w październiku 2015 r.;
2) zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe w październiku 2015 r.;
3) wprowadzenie obligatoryjnych umów kontraktacyjnych na buraki cukrowe;
4) utrzymanie cen referencyjnych na obecnym poziomie (404,4 EUR/t dla cukru białego i 335,2 EUR/t dla cukru surowego);
5) sezon na rynku cukru będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku (bez zmian);
6) cukier biały zostanie objęty systemem dopłat do prywatnego przechowywania;
7) dla produktów z sektora cukrowniczego objętego uregulowaniami tego rynku (np. cukier biały, izoglukoza, syrop inulinowy itp.) mogą zostać przyznane refundacje eksportowe, o ile będzie wymagać tego sytuacja rynkowa, refundacje mają dotyczyć produktów zarówno w stanie przetworzonym, jak i nieprzetworzonym;
8) Finlandia może przyznać tamtejszym plantatorom osobną krajową pomoc w wysokości nie wyższej niż 350 EUR/ha;
9) sztuczny miód (CN 1702 90 60) przestanie być objęty regulacjami rynku cukru;
10) w przypadku możliwości wystąpienia zaburzenia rynku wspólnotowego Komisja, na wniosek kraju członkowskiego, może podjąć decyzję o zawieszeniu mechanizmu uszlachetniania czynnego.

Jak podaje FAMMU/FAPA obowiązkowe umowy kontraktacyjne mają zawierać warunki zakupu, dostawy, odbioru i transportu. System ceł dodatkowych będzie najprawdopodobniej działał w ten sam sposób, co obecnie.

Podobał się artykuł? Podziel się!