- W uprawie buraka cukrowego, ale i innych uprawach jakość i precyzja siewu ma istotny wpływ na wynik końcowy. Popełnionych błędów w tym czasie nie da się naprawić ani też skorygować. Podstawowe parametry, które muszą być spełnione podczas siewu punktowego buraków cukrowych to: uzyskanie wymaganej obsady roślin, odpowiednia głębokość i równomierność rozłożenia nasion w glebie, stan zagęszczenia gleby w otoczeniu wysianych nasion i ich odpowiednie przykrycie. Aby spełnić te wszystkie wymogi należy dobrze sprawdzić stan techniczny siewnika – radzą doradcy Krajowej Spółki Cukrowej.

Ich zdaniem szczególną uwagę rolnik powinien zwrócić na wyrzutniki i tarcze wysiewające, czy nie są one uszkodzone, popękane lub zbytnio zużyte, ponieważ prowadzi to do wysiewu dwóch lub więcej nasion albo do ich gubienia.

- Bardzo duże znaczenie ma stopień zużycia redlic, zaganiaczy, kółek dociskowych a zwłaszcza ich ułożyskowanie. Istotne znaczenie ma też stan technicznego zużycia kół zębatych oraz łańcuchów napędowych. Zbyt zużyte należy wymienić. Jeżeli w siewniku zainstalowano przekładnie olejowe, to należy sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić lub wymienić – podają.

Warto wiedzieć, że w siewnikach pneumatycznych powinno dokonać się kontroli szczelności i stan przewodów oraz komór ciśnieniowych. Co ważne przewody nie powinny być popękane, pozaginane a zaciski uszkodzone czy skorodowane. Również wskaźnik ciśnienia musi być sprawny. Należy też sprawdzić poprawność i stabilność zamontowanych sekcji oraz długość znaczników.

- Jednym z najważniejszych elementów, który jednocześnie najszybciej ulega zużyciu są redlice. Ich stopień zużycia decyduje o głębokości i równomierności rozmieszczenia nasion w rzędzie. Klinowaty kształt tworzonej bruzdy zapobiega przesuwaniu się nasion po jej dnie. Jeżeli redlice są nadmiernie wytarte, należy je wymienić na nowe, a jeśli są zużyte w niewielkim stopniu, ich kształt można poprawić poprzez nadspawanie ubytku i nadanie pierwotnego kształtu poprzez szlifowanie - radzi KSC.

Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że dobrze wyremontowany i sprawny siewnik przyczynia się do dobrego siewu, wschodów, obsady, a w konsekwencji i plonu.

Podobał się artykuł? Podziel się!