Renesans wsiewek roślin bobowatych jest niewątpliwie związany z dostrzeganiem ich wielostronnych, cennych, ale nie w pełni wykorzystanych zalet biologicznych i agronomicznych. Odkrycie na nowo tych roślin wiąże się z aktualnymi światowymi tendencjami w agrotechnice, zmierzającymi w kierunku propagowania rolnictwa integrowanego i ekologicznego. Popularność uprawy międzyplonów wynika ze zbliżonej wartości nawozowej do obornika oraz niezwykle korzystnego działania następczego w płodozmianie.

MIĘDZYPLONY WARTO UPRAWIAĆ, BO...

W integrowanej uprawie ziemniaka zaleca się wysycenie płodozmianu międzyplonami z przeznaczeniem na przyoranie jako zielony nawóz. Międzyplony traktowane tu są jako "akumulatory" niewykorzystanych przez przedplon składników pokarmowych, które udostępniane są następnie przychodzącemu następczo w zmianowaniu ziemniakowi. Ogranicza to ich wymywanie do wód gruntowych, a tym samym minimalizuje bezpowrotną stratę w kontekście odżywiania mineralnego roślin. Ubytek składników mineralnych z pól pokrytych roślinnością jest wielokrotnie mniejszy niż z gleb pozostających do wiosny w czarnym ugorze. Poza wymiarem rolniczym ma to także istotne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego.

Uprawa mieszanek międzyplonowych umożliwia utrzymanie gleby pod okrywą roślinną w ciągu całego okresu wegetacyjnego, co na terenach pagórkowatych zapobiega erozji gleby, a na wszystkich wymywaniu azotanów. Pod ochronnym dachem liści istnieją wprost idealne warunki nie tylko do zachowania starych struktur gruzełkowatych gleby, ale i do tworzenia nowych. W ten sposób w krótkim czasie powstaje tzw. sprawna gleba, charakteryzująca się zdolnością lepszego przewodzenia wody i powietrza w swojej górnej warstwie, odpowiednią temperaturą i aktywnością mikrobiologiczną.

Dobroczynne oddziaływanie wsiewek nie ogranicza się tylko do wzbogacenia gleby w substancję organiczną i poprawienia jej struktury, ale wykazuje też działanie fitosanitarne. Wsiewki w sposób naturalny zwalczają choroby wywołane przez bakterie i grzyby oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się szkodników. Stałe pokrycie gleby szatą roślinną w postaci rośliny użytkowej i międzyplonów służy jednocześnie regulacji zachwaszczenia. Wzrost chwastów może być tak dalece powstrzymany, że staną się niekonkurencyjne zarówno dla międzyplonów, jak i roślin użytkowych uprawianych po ich przyoraniu.