Nasiona pietruszki wysiewamy wprost do gruntu w redlinach lub podwyższonych zagonach. Wówczas korzenie są wyrównanej długości oraz proste. Na glebach lekkich, szybko się nagrzewających siew wykonujemy na początku maja, natomiast na ciężkich - około połowy maja. Zbyt wczesny siew w niedostatecznie nagrzaną glebę może powodować osłabienie i opóźnienie wschodów. Dobry jakościowo plon pietruszki korzeniowej uzyskujemy na głęboko i starannie uprawionym podłożu.
W przypadku pietruszki naciowej przeznaczonej na zbiór pęczkowy w okresie letnim, nasiona wysiewa się na płask, na zagonach (co 20-25 cm).

Pietruszka nie ma zbyt dużych wymagań glebowych, jednak największy plon o wysokiej jakości uzyskamy na glebach żyznych o dużej pojemności wodnej i powietrznej. Lekkie gleby, np. bielicowe oraz podmokłe i kwaśne są nieprzydatne pod uprawę pietruszki.

Pietruszkę należy uprawiać w drugim lub trzecim roku po oborniku. Najkorzystniejszymi przedplonami są groch, ogórki, kapustne i zboża (wyjątek owies). Pietruszkę nie należy uprawiać na tym samym stanowisku częściej niż co 4 lata. Optymalna zawartość składników pokarmowych w glebie w ilości mg/dm3 wynosi: 60-80 azotu, 40-60 fosforu, 150-250 potasu, 65-80 magnezu, 1500-2000 wapnia. Azot dostarczamy w ilości 150-220 kg/ha w formie saletrzaku lub 190-290 kg/ha w formie siarczanu amonu.

Zapotrzebowanie pietruszki na wodę jest wysokie zwłaszcza w okresie kiełkowania, wschodów i tworzenia korzeni. Skutkiem niedoboru wody w późniejszym okresie wzrostu jest większa liczba korzeni rozwidlonych i znacznie mniejszy plon.

Odmiany pietruszki korzeniowej
'Cukrowa' - korzenie jasne, kształtne, silnie zwężające się ku dołowi; rozeta liściowa duża
'Lenka' - korzenie długie, jasne, kształtne, z lekką tendencją do silnego zwężania się
'Berlińska' - korzenie jasne, kształtne, długie
'Vistula' - korzenie duże i długie, gładkie, zwężające się; odmiana tworzy duże rozety liściowe
'Fakir' - odmiana tworzy niezbyt duże jasne, gładkie, silnie zwężające się ku dołowi korzenie i stosunkowo małą rozetę liściową
'Eagle' - korzenie gładkie, jasne; mała rozeta liściowa
'Omega' - korzenie duże, jasne, gładkie; tworzy duże, krępe rozety liściowe

Pietruszka naciowa wytwarza liście błyszczące, ciemnozielone, gładkie lub fryzowane. Odmiany naciowe nie tworzą zgrubienia korzeniowego. Odmiany, które posiadają liście gładkie to: 'Commun', 'Festival', 'Gigante d'Italia', 'Novas', 'Rialto'. Odmiany o niezwykle atrakcyjnych frezowanych liściach to: 'Favorit', 'Paramount', 'Robust', 'Verta'.

Podobał się artykuł? Podziel się!