Ze względu na terminy agrotechniczne burak cukrowy często przychodzi po kukurydzy. Nie jest to najlepszy dla tej uprawy przedplon, chociażby właśnie ze względu na stosowane w uprawie kukurydzy substancje czynne, które w lata suche mogą długo zalegać w glebie, ograniczając rozwój rośliny następczej. Zauważmy, że mieliśmy do czynienia z bardzo mokrą jesienią, która sprzyjała ich wypłukiwaniu, nie oznacza to jednak, że sprawę należy bagatelizować.

Po zastosowaniu jakich substancji czynnych w przedplonie należy uważać w przypadku siewu buraków?

Z uprawą buraka należy szczególnie uważać gdy przykładowo w przedplonie stosowano: sulfosulfuron, mezotrion, mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron, chlorosulfuron. 

Można uprawiać burak, ale po uprawie mieszającej glebę ( min. 10 lub 15cm) w przypadku stosowania takich substancji czynnych jak: dikamba + triasulfuron, tifensulfuron metylu + metsulfuron metylu (10 cm), metsulfuron metylu (10 cm)

Można uprawiać burak, ale po orce (min. 25 cm) w przypadku stosowania: terbutylazyna + mezotrion, nikosulfuron, metolachlor-S + mezotrion, dikamba + prosulfuron, napropamid + chlomazon (orka 20 cm), oksyfluorofen, tembotrion, metazachlor + chlomazon, rimsulfuron


Należy pamiętać, że rozmiar szkód może być większy w przypadku stosowania uproszczeń uprawowych, zwłaszcza na glebach lekkich oraz po suszy. Wyżej wymienione substancje to tylko przykłady. Bezwzględnie przed siewem buraka cukrowego należy przestudiować historię stosowanych herbicydów czytając ich etykiety, w których to producenci zamieszają informacje nt. następstwa roślin czyli możliwości uprawy danego gatunku po zastosowaniu danej substancji czynnej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!