Efektywność chemicznych środków chwastobójczych uzależniona jest od terminowego wykonania zabiegów, wrażliwości i fazy rozwojowej poszczególnych gatunków chwastów, stanu i stopnia zachwaszczenia pola, doboru odpowiedniej substancji aktywnej do występującego zachwaszczenia, sprawności sprzętu oraz warunków pogodowych.

Umiejętne powiązanie wymienionych czynników oraz posiadana wiedza pozwalają uzyskać wysoką skuteczność chwastobójczą wykonywanych zabiegów w okresie wegetacji roślin.

W nadchodzącym sezonie wegetacyjnym plantatorzy buraka cukrowego mają do dyspozycji ponad 60 herbicydów opartych na 17 substancjach aktywnych.

Jednak pomimo tak bogatego asortymentu, ochrona buraka cukrowego przed chwastami nadal przysparza wiele problemów. W głównej mierze uzależnione jest to od warunków atmosferycznych.

Powszechnie wiadomo, że największą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody stymulującej wzrost i rozwój roślin. W takich warunkach ochrona plantacji buraka nie powinna sprawić większych kłopotów, a występujące problemy wynikają z opóźnienia terminu zabiegu lub nieodpowiedniego doboru substancji aktywnej do występującego zachwaszczenia.

W momencie pisania tego artykułu trudno jest przewidzieć, jakie warunki pogodowe będą panowały w maju.

W związku z tym zostaną omówione zasady prowadzenia chemicznego zwalczania chwastów metodą dawek dzielonych ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich możliwych czynników ograniczających efektywność chwastobójczą zastosowanych nalistnie herbicydów.

Dobór substancji aktywnych do występująceg o zachwaszczenia

Uzyskanie dobrego efektu chwastobójczego przy zastosowaniu metody dawek dzielonych wiąże się z trafnym doborem substancji aktywnych herbicydów do występującego na polu zachwaszczenia (tab.1).

W przypadku gotowych formulacji, plantator ma możliwość użycia w jednym zabiegu 4 substancji aktywnych, natomiast w mieszankach herbicydowych nierzadko i 5 substancji. Wzajemne współdziałanie poszczególnych substancji aktywnych umożliwia uzyskanie wysokiego efektu chwastobójczego w stosunku do ponad 20 gatunków chwastów.

Dokładny wykaz został opublikowany w 2. numerze Farmera z tego roku.

W strukturze zachwaszczenia, zwłaszcza w przypadku opóźnienia lub przegapienia wykonania kolejnego zabiegu nalistnego, mogą występować chwasty w zróżnicowanych fazach rozwojowych.