Do zakupu akcji uprawnionych jest ponad 1800 pracowników cukrowni należących do KSC oraz ponad 18 tys. plantatorów związanych ze spółką umowami kontraktacyjnymi – powiedział Leszkiewicz na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa.

Proces prywatyzacji ma się rozpocząć w III kwartale tego roku. W opinii Ministerstwa Skarbu Państwa, obecnie jest dobry okres do przeprowadzenia prywatyzacji. Koncern w ostatnim roku obrotowym 2008/2009 osiągnął 267 mln zysku netto. Ponadto spółka zakończyła koncentrację produkcji. Cukier jest wytwarzany w 7 cukrowniach.

Według przyjętej przez KSC strategii do 2013/2014 r, spółka na utrzymać pozycję lidera na krajowym rynku cukru – obecnie posiada ok. 38 proc. rynku, oraz wzmocnić pozycję rynkową w regionie Europy Centralnej. Ma być również utrzymany narodowy charakter spółki. Do osiągnięcia tych celów przyczynić się powinno uzyskanie przez pracowników i plantatorów statusu współwłaścicieli spółki.

Sprzedaż akcji nie rozpocznie się już. Najpierw musi być oszacowana wartość KSC i na tej podstawie wyliczona wartość pojedynczej akcji. na potrzeby prywatyzacji. Następnie przygotowany zostanie prospekt emisyjny. Jego publikację musi poprzedzić akceptacja ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Ministerstwo szacuje, że czynności te zostaną wykonane w czasie nie dłuższym niż 8 miesięcy.

Prywatyzacja KSC rozpocznie się z chwilą ogłoszenia przez Ministerstwo Skarbu Państwa, oferty zbycia akcji. W ciągu 2 tygodni od jego pojawienia się, KSC sporządzi listy uprawnionych do zakupu akcji. A ciągu 3–6 miesięcy od dnia ogłoszenia odbędą się zapisy na akcje.
Po 7–8 miesiącach lista zapisów zostanie przekazana do MSP, a po 9–13 miesiącach od dnia ogłoszenia, minister skarbu zawrze umowy zbycia akcji z osobami uprawnionymi.

W przypadku, gdy będzie mało chętnych do zakupu akcji, minister skarbu może ponownie przeprowadzić zapisy na akcje, które nie zostały sprzedane, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia procesu zawieranie umów.

Akcje KSC będzie można kupić na raty, ale pod warunkiem, że pozostała kwota zapłaty zostanie zabezpieczona. Może to być np. weksel lub nieodwołalne bankowe polecenie zapłaty. Pierwsza rata za akcje wyniesie nie mniej niż 20 proc. ich ceny. Pozostałą kwotę trzeba będzie spłacić w ciągu 5 lat. MSP wciąż rozważa jak pomóc potencjalnym nabywcom w zakupie akcji. Pod uwagę brane są różne rozwiązania. Zostaną one przedstawione związkom plantatorów na spotkaniu zaplanowanym na 6 czerwca.

Źródło:farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!