Wśród produktów będących w obrocie w stanie świeżym największy udział mają ziemniaki. Ze 130 kg ziemniaków spożywanych rocznie przez statystycznego Polaka, tylko 7 kg to ziemniaki w postaci przetworów. Tak znaczna pozycja ziemniaków świeżych w narodowej kuchni nie znajduje niestety właściwego odbicia w dbałości o ich handlową jakość.

Zła jakość
Ziemniaki dostępne w punktach sprzedaży charakteryzuje bardzo zróżnicowana jakość handlowa. Oceny odpowiednio pozyskanych prób pozwalają stwierdzić, że w tym samym czasie w niewielkich nawet miejscowościach oferowane są konsumentom zarówno ziemniaki w pełni spełniające szczegółowe wymagania jakości, określone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r., jak też takie, które nie powinny trafiać do sprzedaży. Przykładem są wyniki badań przeprowadzonych na rynku warszawskim przez pracowników Zakładów Agronomii oraz Przetwórstwa i Przechowalnictwa Ziemniaka IHAR w Jadwisinie, które wykazały, że najczęstszymi wadami ziemniaków oferowanych na rynku warszawskim były: obecność bulw o nieprawidłowym kształcie, uszkodzonych mechanicznie bądź przez szkodniki, a także zazieleniałych. Natomiast pracownicy Akademii Podlaskiej w Siedlcach stwierdzili, że ziemniaki sprzedawane na lokalnym rynku nie odpowiadały wymaganiom pod względem regularności kształtu bulw i głębokości oczek. A przecież badania te obejmowały tylko niektóre z istotnych dla konsumenta cech.

Prawdopodobieństwo nabycia ziemniaków złej jakości sprawia, że pomimo ich niekwestionowanych walorów jako składnika codziennej diety, w wielu domach pojawiają się one na stołach coraz rzadziej. Ma to miejsce szczególnie w gospodarstwach prowadzonych przez osoby pracujące zawodowo, a więc mające niewiele czasu na poszukiwanie na rynku ziemniaków lepszej jakości, jak i bardziej pracochłonne przygotowywanie potraw z bulw o gorszych cechach. Skutkiem tej sytuacji będzie naturalnie ograniczanie spożycia, prowadzące do dalszego zmniejszania się roli ziemniaków w krajowym rolnictwie. Przy ogromnym zmniejszeniu ich udziału w strukturze zasiewów, jaki miał miejsce w ostatnim 10-leciu, przede wszystkim w związku z utratą znaczenia jako paszy, nie jest to zjawisko korzystne. Zahamowanie dalszego spadku uprawy ziemniaków w Polsce jest ważnym elementem nie tylko z uwagi na jego niezbyt wygórowane wymagania glebowe, ale także ze względu na liczne walory związane z pozytywną rolą w płodozmianach.
Coraz szersza oferta odmian (aktualnie jest w rejestrze 97 odmian jadalnych) umożliwia spełnienie wielu oczekiwań co do właściwości ziemniaków uzależnionych od cech genetycznych, takich jak: kształt bulw, barwa skórki i miąższu, konsystencja, smakowitość. Znajdujące się w rejestrze odmiany charakteryzują się bardzo małą skłonnością do ciemnienia miąższu surowego i po ugotowaniu oraz dobrymi walorami konsumpcyjnymi zarówno po zbiorze, jak i po długotrwałym przechowywaniu.