Patrząc przez pryzmat ilości odmian jakie firmy nasienne zarejestrowały w tym roku w COBORU, perspektywy dla tej branży przedstawiają się różowo. Dawno już nie było aż tak dużego ich wysypu.

Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Korzeniowych, pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 15 nowych odmian buraka cukrowego oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 1 odmiany tego gatunku. Dyrektor COBORU podpisał decyzje o zarejestrowaniu następujących odmian:

Sinan – pełnomocnik hodowcy: Strube Polska sp. z o. o. Odmiana typu normalnego do normalno-plennego, odporna na rizomanię. Bardzo wysoki plon technologiczny cukru będący wynikiem bardzo dobrego plonowania i dobrej zawartości cukru. Niska zawartość melasotworów, zwłaszcza azotu alfa-aminowego. Dobra wydajność cukru.

Szach Rh – hodowca: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego. Odmiana diploidalna, w typie normalno-plennym, odporna na wirus rizomanii. Wysoki plon korzeni – średni plon w badaniach COBORU wynosił 83,3 t/ha. Przewyższało to plonowanie wzorca o 4,8 t/ha. Średnia zawartość cukru w czasie badań wyniosła 17,7 proc. Pozwoliło to na osiągnięcie plonu cukru technologicznego na poziomie 13,3 t/ha (o 0,5 t powyżej wzorca).

Ronalda KWS – pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o. Odmiana typu normalnego, tolerancyjna na rizomanię. Zrównoważona zawartość cukru i plon korzeni. Mały udział roślin wydających pośpiechy. Szczególnie niskie straty przy zbiorze, wyrównana wielkość korzeni i bardzo mały udział korzeni drobnych. Zalecana na wcześniejszy zbiór jeśli zachodzi taka konieczność.

Cecha                           Wartość bezwzględna    % wzorca
Plon cukru w t z ha       13,07                                  102,19
Plon korzeni w t z ha     81,1                                   103,31
Zawartość cukru (%)    17,8                                    100,56
% korzeni drobnych       1,9                                       54,29

Hosanna KWS – pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o. Odmiana typu normalnego, tolerancyjna na rizomanię, o podwyższonej odporności na mączniaka. Brak skłonności do wydawania pośpiechów. Niskie straty przy zbiorze, wyrównane korzenie dobrze osadzone w glebie o równomiernym wystawaniu nad powierzchnię gleby.   Zrównoważony wpływ plonu korzeni i zawartości cukru na plon cukru z ha.

Cecha                            Wartość bezwzględna    % wzorca
Plon cukru w t z ha       13,11                                102,5
Plon korzeni w t z ha     81,9                                  104,33
Zawartość cukru (%)    17,6                                   99,44
% korzeni drobnych       2,4                                    68,57

Elvira KWS – pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o. Odmiana typu plennego, tolerancyjna na rizomanię, chwościka burakowego i mączniaka właściwego.
Najwyższy plon korzeni wśród odmian zarejestrowanych w 2012 roku, zarówno przy ochronie jak i braku ochrony przed chorobami liści. Obfite ciemnozielone liście sprzyjające zmniejszeniu zachwaszczenia wtórnego. Bardzo niska zawartość szkodliwego azotu. Wyrównany kształt korzeni, małe straty przy zbiorze. Odporna na pośpiechy. Zalecana na późniejszy zbiór.

Cecha                          Wartość bezwzględna    % wzorca
Plon cukru w t z ha        13,2                                   103,21
Plon korzeni w t z ha     87,2                                   111,08
Zawartość cukru (%)    16,6                                    93,79
% korzeni drobnych       2,5                                      71,43

Victoriana – pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o. Odmiana typu normalnego do normalno-plennego, tolerancyjna na rizomanię. Podwyższona odporność na mączniaka. Mała skłonność do wydawania pośpiechów. Efektywnie zużywa składniki nawozowe, bardzo mała rozeta liściowa i niski plon liści. Współczynnik ulistnienia 0,48. Najwyższy plon cukru technologicznego z wszystkich odmian KWS rejestrowanych w 2012 r

Cecha                          Wartość bezwzględna    % wzorca
Plon cukru w t z ha       13,29                                103,91
Plon korzeni w t z ha     84,1                                  107,13
Zawartość cukru (%)    17,2                                   97,18
% korzeni drobnych       3,8                                   108,57

Natura KWS – pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o. o. Odmiana typu normalnego, tolerancyjna na rizomanię, o podwyższonej odporności na chwościka burakowego i mączniaka. Bardzo niska zawartość szkodliwego azotu i sodu w soku korzeni. Bardzo wysoki plon cukru z 1 ha. Małe zanieczyszczenie korzeni glebą. Odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU.

Cecha                        Wartość bezwzględna          % wzorca
Plon cukru w t z ha     13,28                                      103,83
Plon korzeni w t z ha     83,2                                     105,99
Zawartość cukru (%)    17,4                                      98,31
% korzeni drobnych       2,8                                        80,00