Kierunki użytkowania ziemniaków są wielostronne: od produkcji do bezpośredniego spożycia, przez produkcję sadzeniaków, przetwórstwo na chipsy i frytki, produkcję przemysłową. Każdy kierunek produkcji wymaga bulw o określonych cechach użytkowych.

Jedną z takich cech jest wielkość bulw.

Tylko bulwy o odpowiednim kalibrażu stanowią plon handlowy i są przedmiotem sprzedaży czy przetwarzania. Bulwy jadalne powinny mieć średnicę powyżej 35 mm, bulwy przeznaczone na frytki - powyżej 55 mm, a sadzeniaki od 25 do 55 mm.

Pomimo bardzo dużej liczby odmian znajdujących się w Polskim Rejestrze, nie zawsze można znaleźć odmiany spełniające wszystkie wymagania stawiane np. przez przetwórstwo czy producentów sadzeniaków. Częstym problemem jest liczba i wielkość wytwarzanych bulw przez odmiany cenne gospodarczo, tzn. z jednej strony zbyt mały współczynnik rozmnożenia - cecha istotna w produkcji nasiennej i z drugiej strony zbyt duże rozdrobnienie bulw i niewielka liczba bulw odpowiedniej wielkości - cecha istotna w przetwórstwie.

Na wielu spotkaniach z producentami i przetwórcami ziemniaków bardzo często spotykamy się z problemem dotyczącym tzw. odmian grubokłębowych.

Są to odmiany dające na ogół średni plon ogólny, ale wytwarzające niewielką liczbę bulw. Odmiany te, często bardzo wartościowe, stwarzają problemy głównie w produkcji nasiennej, w której chodzi o wyprodukowanie jak największej liczby sadzeniaków.

W przypadku tych odmian często występuje brak sadzeniaków, ze względu na ich bardzo niewielki współczynnik rozmnażania. Producenci sadzeniaków takich odmian mają duże trudności z uzyskaniem opłacalnego plonu bulw frakcji sadzeniakowej.

Drugim problemem, z którym występują najczęściej przetwórcy, są odmiany drobnokłębowe, o cechach odpowiednich dla produkcji frytek, ale wytwarzających zbyt małą liczbę bulw o właściwej wielkości. Wydajność tych odmian dla przetwórstwa jest bardzo mała. Często bardzo cenna pod względem cech użytkowych odmiana, zostaje wyeliminowana z przetwórstwa tylko ze względu na zbyt małą liczbę wytwarzanych bulw o odpowiednim kalibrażu.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku cennej gospodarczo odmiany Triada. Produkcja frytek z tej odmiany była nieopłacalna (pomimo dobrej ich jakości) ze względu na małą wydajność spowodowana niewielką liczbą bulw odpowiedniej wielkości.