Obecnie na plantacjach ziemniaczanych żerują głownie chrząszcze wiosenne stonki ziemniaczanej (te które zimowały w postaci owada dorosłego). Składają one już jaja, a z nich wylęgną się wkrótce żarłoczne larwy. Oprysk wykonany w momencie nalotów chrząszczy powinien być wykonany gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości, czyli gdy występuje 1 chrząszcz (ten pierwszy wiosenny) na 25 roślinach bądź 1-2 chrząszcze na 1m².

W przypadku gdy stonka złoży jaja lub pojawią się larwy progiem jest - 10 złóż jaj na 10 roślinach oraz 15 larw stonki na 1 roślinie.

W celu uniknięcia uodpornienia się stonki na insektycydy (w przypadku tego szkodnika odporność na niektóre substancja czynne jest już wysoka – o tym jednak później), należy pamiętać o wymianie substancji czynnych(w przypadku tego szkodnika mamy duży wybór) -czyli naprzemiennym stosowaniu preparatów z różnych grup chemicznych.

Poniżej podajemy listę dopuszczonych środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania stonki ziemniaczanej:

beta-cyflutryna: Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC, Tekapo 025 EC
zeta-cypermetryna: Alstar Pro 100 EW, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW, Rage 100 EW
cypermetryna: Cyperkill Max 500 EC, Cythrin 500 EC, Sorcerer 500 EC, Super Cyper 500 EC, Superkill 500 EC, Supersect 500 EC
• deltametryna: Decis Mega 50 EW, Khoisan 25 EC, Melia EC, Scatto
• lambda-cyhalotryna: Judo 050 CS, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 050 CS, Kusti 050 CS, LambdaCe 050 CS, Ninja 050 CS, Sparviero, Wojownik 050 CS
• fosmet: Boravi 50 WG
• acetamipryd: Acetamip 20 SP, Acetamip New 20 SP, Acetamipryd 20 SP, Apis 200 SE Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, Los Ovados 200 SE, Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP, 
• tiametoksam: Actara 25 WG, Ceta 20 SP
• chlotianidyna: Apacz 50 WG
• tiachlopryd: Calypso 480 SC
• chlorantraniliprol: Coragen 200 SC
• imidachlopryd: Nuprid 200 SC
• spinosad: SpinTor 240 SC
• tiachlopryd + deltametryna : Proteus 110 OD
• chloropiryfos + cypermetryna : Cyperpirifos 550 EC, Daskor 440 EC, Klon Max 550 EC, Nurelle D 550 EC, Troll 550 EC

Podobał się artykuł? Podziel się!