W tym sezonie produkcja ziemniaków będzie niższa niż w roku ubiegłym, w którym zebrano ponad 23 mln ton ziemniaków. Mniejszych plonów oczekuje się za sprawą suszy, która ma istotny wpływ na kondycję ziemniaka, szczególnie w regionach Kijowa, Żytomierza i Czernihowa.

Warunki pogodowe poważnie wpłynęły na jakość tamtejszych ziemniaków.
Bulwy są małe ze względu na panującą w czasie wegetacji wysoką temperaturę i doskwierający brak wilgoci w glebie. W rezultacie jakość ziemniaków uległa znacznemu pogorszeniu w porównaniu do tych zbieranych przed rokiem.

Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Ziemniaka wskazuje, że coraz większą uwagę tamtejsi producenci powinni kierować ku nawadnianiu, bez którego jak pokazał szczególnie ten rok, trudno kontrolować plony. Obecnie na Ukrainie nawadniane jest ok 10-20 proc. powierzchni produkcyjnej ziemniaka.

Podobał się artykuł? Podziel się!