Według szacunków Agencji Rynku Rolnego, powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce w bieżącym sezonie zwiększy się o 6,8% w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 197,5 tys. ha. Z kolei GUS powierzchnie buraków cukrowych szacuje na ok. 200 tys. ha, tj. o 3,7 % więcej niż przed rokiem.

Pomimo zwiększenia w tym sezonie powierzchni upraw, ARR szacuje zbiory buraków cukrowych na nieco niższym poziomie niż przed rokiem. Według Agencji wynosić one będą 11,1 mln ton wobec 11,2 mln ton uzyskanych w sezonie ubiegłym.

Innego zdania są niektóre cukrownie. Według nich w tym sezonie uzyskamy wyższe zbiory buraków niż przed rokiem. Będzie na to miały wpływ: szacowana większa powierzchnia zasiewów buraczanych oraz prawdopodobnie wyższe plony otrzymane z jednostki powierzchni.

Na podstawie badań prowadzonych przez Südzucker Polska, aktualny stan plantacji buraczanych jest satysfakcjonujący, a dynamika przyrostu masy korzeni w bieżącym roku jest wyższa niż przed rokiem. To z kolei prawdopodobnie będzie miało swoje pozytywne odzwierciedlenie w uzyskaniu wyższych plonów korzeni.

Jeśli chodzi o plon cukru to według szacunków Pfeifer&Langen w tym roku uzyskamy je o 7-8 proc. wyższe od średniej wieloletniej wynoszącej w naszym kraju (9,9ton cukru z ha). Wyższe plony cukru prognozują nie tylko w Polsce,  ale również w większości krajów UE. W Niemczech osiągną one ok. 8 proc wzrost wobec średniej wieloletniej wynoszące 12,6t/ha, we Francji ok. 7 proc. wzrost wobec średniej 13,5t/ha. Na podstawie aktualnego stanu plantacji największe plony cukru wobec średniej wieloletniej wynoszącej 13,4 t/ha uzyska się w Holandii i będą one wyże o kilkanaście procent.

Podobał się artykuł? Podziel się!