Oprogramowanie komputerowe składa się z kilku modułów, dzięki którym można szybciej, sprawniej i precyzyjniej stosować różnego rodzaju środki chemiczne. Jednym z takich programów jest PLANT--Plus firmy DACOM, którego nieodłączną częścią jest bezobsługowa stacja agrometeorologiczna. Ma on moduł prognozujący wystąpienie lub zagrożenie zarazą ziemniaka oraz moduł agrometeorologiczny z prognozą pogody na 10 dni. Jeżeli gospodarstwo zarządza polami znacznie oddalonymi od siebie, powinno zaopatrzyć się w więcej niż jedną stację meteorologiczną. Pakiet agrometeorologiczny określa prawdopodobieństwo wystąpienia opadów oraz ich wielkość (w mm), a także możliwy stopień zachmurzenia i siłę wiatru. Dane te pochodzą z prognoz i opracowań przesłanych przez opisywaną stację agrometeorologiczną za pośrednictwem łączy bezprzewodowych do centralnego komputera.
Moduł meteorologiczny wyznacza również dogodne terminy wykonywania oprysków. Jeśli z jakiegoś powodu nie powinno się wykonywać oprysku, program informuje nas o tym i podaje przyczynę.

Stacja meteorologiczna znajdująca się na terenie jednego z większych gospodarstw zajmujących się uprawą ziemniaków w Słupskiem zbiera dane dotyczące: opadów deszczu, temperatury powietrza i gruntu, nasłonecznienia, ewapotranspiracji oraz kierunku i szybkości wiatru. Dane te przesyłane są za pomocą internetu do komputera centralnego umieszczonego w siedzibie gospodarstwa. Następnie do tego samego komputera wprowadzane są informacje o wszystkich zabiegach dokonywanych na danym polu ziemniaków oraz dane dotyczące terminów wschodów, ilości dawek irygacyjnych, cotygodniowych przyrostów roślin i terminu pojawienia się zarazy ziemniaka. Program ten może obsługiwać więcej niż jedno pole. Pakiet takich informacji przesyłany jest za pośrednictwem internetu do siedziby firmy DACOM w Holandii podczas każdego uruchamiania komputera. Przesłana dokumentacja jest analizowana według odpowiedniego algorytmu, po czym sam wynik, w postaci prawdopodobieństwa wystąpienia zarazy ziemniaka, jest odsyłany do komputera centralnego w gospodarstwie. Algorytm jest ściśle strzeżoną tajemnicą firmy DACOM. Program sugeruje też termin wykonania oprysku oraz rodzaj fungicydu (kontaktowy, wgłębny, systemiczny), który powinien być zastosowany.
Takie programy jak PLANT-Plus ułatwiają rolnikom podejmowanie trudnych i kosztownych decyzji. Najlepiej sprawdzają się w gospodarstwach, w których uprawia się ziemniaki na 20–60 hektarach. Inwestycja w tę technologię może bardzo szybko przynieść korzyści i stać się jednym z głównych narzędzi informatycznych stosowanych w gospodarstwach produkujących ziemniaki o wysokiej jakości.

Autor jest studentem Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Źródło: Farmer 01/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!