W kraju jest coraz więcej profesjonalnych producentów sadzeniaków, którzy uzyskują możliwie wysoki plon bulw zdrowych i kształtnych o średnicy 35–55 mm. Taka produkcja jest jednak kosztowna, bo wymaga stałego nadzoru, zarówno urzędu kwalifikacyjnego, jak również Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wszystkie badania związane z nadzorem fitosanitarnym, jak również urzędową oceną podlegają bowiem odpowiednim opłatom. Stanowią one znaczny udział w kosztach produkcji sadzeniaków.

W ramach projektu pomocowego „Transition Facility 2004/016–829.01.04 Administracja odpowiedzialna za zagadnienia fitosanitarne i nawozowe” z pomocą ekspertów z Włoch i Niemiec opracowany został dobrowolny standard, który pozwoli w pewnym stopniu zmniejszyć koszty wytwarzania sadzeniaków. Celem tego standardu jest obniżenie kosztów produkcji wysokiej jakości sadzeniaków przez zwolnienie z laboratoryjnych testów na obecność wirusów (laboratoryjnej oceny zdrowotności – oceny weryfikacyjnej) oraz możliwość przyspieszenia wprowadzenia sadzeniaków do obrotu.

W kraju jest coraz więcej profesjonalnych producentów sadzeniakó