Buraki cukrowe, jak powiada wielu teoretyków i praktyków, są rośliną, której – potocznie mówiąc – nie da się oszukać. Aby w pełni wykorzystać potencjał genetyczny i produkcyjny tej rośliny, musi być spełnionych kilka podstawowych warunków.

Warunki dla buraków
Najważniejsze czynniki wpływające na produktywność buraków, to:
- bardzo dobra gleba i stanowisko w płodozmianie,
- odpowiednia ilość opadów, szczególnie w miesiącach intensywnego przyrostu,
- terminowo i właściwie wykonana uprawa jesienna i wiosenna gleby, przygotowująca rolę pod siew,
- racjonalne, oparte na zapotrzebowaniu, ale dość wysokie nawożenie,
- właściwa ochrona przed chwastami, chorobami i szkodnikami,
- odpowiednio wybrany optymalny termin i metoda zbioru oraz właściwe przechowalnictwo.
Po dołożeniu maksimum starań i spełnieniu tych podstawowych warunków można dopiero oczekiwać efektów.
Od lipca 2006 r. funkcjonuje reforma rynku cukru obowiązująca wszystkie kraje UE. Jednym z elementów nowego prawa cukrowego jest sukcesywne, na przestrzeni najbliższych 10 lat, zmniejszanie cen skupu buraków cukrowych i produkowanego z nich cukru. Oznacza to, że aby nie pozostać tylko hobbystą uprawiającym buraki cukrowe, należy próbować wdrażać technologie oszczędne. Szczególne znaczenie ma przygotowanie gleby do siewu. Taką technologią, pozwalającą znacznie zaoszczędzić koszty uprawy, jest zestaw zabiegów uprawowo-agrotechnicznych, pozwalających zasiać buraki bez wykonywania orki. Dodatkowo technologia ta pozwala chronić glebę przed skutkami erozji wietrznej i wodnej, a ponadto właściwie kształtować strukturę gleby, wzbogacając ją w próchnicę i poprawiając warunki powietrzno-wodne.

Wyniki z technikami uprawy