Mimo pogarszania się warunków finansowych uprawy buraków rolnicy nie chcą z niej rezygnować. Cukrownie na razie także nie. Dlatego 2 czerwca w Krasnem British Sugar Overseas zorganizował Dni Pola przeznaczone głównie dla swoich plantatorów.

Program ochrony

Rolnicy muszą szukać oszczędności w uprawie buraków. Dlatego na polach w Krasnem kilka firm zaprezentowało programy ochrony herbicydowej. Prowadzono ją za pomocą kilku zabiegów: tuż po siewie herbicydem doglebowym i trzema zabiegami nalistnymi (24 kwietnia, 8 i 21 maja). Poza tym 15 maja zastosowano graminicyd do niszczenia chwastów jednoliściennych.

SUMI-AGRO: po siewie – Pyramin 65 WG (2,5 kg/ha), 24 kwietnia, 8 i 21 maja – Torero 500 SC (2 l/ha) + Atpolan 80 EC (1 l/ha),   15 maja – Fusilade Forte 150 EC (2,5 l/ha). Koszt ochrony netto, czyli zakupu środków ochrony roślin, bez podatku VAT, w tej kombinacji wyniósł  871 zł/ha.

ORGANIKA-AZOT: po siewie – Burex 80 WP (2 kg/ha), 24 kwietnia – Saherb 232 EC (1,5 l/ha) + Metafol 700 SC (1 l/ha), 8 i 21 maja – Saherb 232 EC (1,5 l/ha) + Metafol 700 SC (1 l/ha) + Olemix 84 EC (1 l/ha), 15 maja – Perenal 104 EC ( l/ha). Koszt – 742 zł/ha.
HELM: po siewie – Pyramin 65 WG (2,5 kg/ha), 24 kwietnia, 8 i 21 maja – Akord 180 OF (1,5 l/ha) + Sisko 70 WG (1 kg/ha), 15 maja – Graman 050 EC (2,5 l/ha). Koszt – 759 zł/ha.

DOW AGROSCIENCE: po siewie – Pyramin 65 WG (2,5 kg/ha), 24 kwietnia, 8 i 21 maja – Lontrel 300 SL (0,15 l/ha) + Gladiator 70 WG (1 kg/ha) + Betanal Elite 274 EC (1 l/ha), 15 maja – Perenal 104 EC (l/ha). Koszt – 1014 zł/ha.

HERMOO: po siewie – Burakomitron 70 WG (2 kg/ha), 24 kwietnia – Kemifam Super Koncentrat 320 EC (0,75 l/ha) + Burakosat 500 SC (0,25 l/ha) + Burakomitron 70 WG (1 kg/ha), 8 i 21 maja – Kemifam Super Koncentrat 320 EC (0,75 l/ha) + Burakosat 500 SC (0,25 l/ha) + Burakomitron 70 WG (1 kg/ha) + Lenazar 80 WP (0,25 kg/ha), 15 maja – Perenal 104 EC ( l/ha). Koszt – 719 zł/ha.

UNITED PHOSPHORUS LTD: po siewie – UPL Metamitron 70 WG (2 kg/ha), 24 kwietnia – Beetup Extra 181 EC (2 l/ha) + Metafol 700 SC (1 l/ha), 8  maja – Beetup Trio 180 EC (1,5 l/ha) + Metafol 700 SC (1 l/ha), 21 maja – Beetup Trio 180 EC (2 l/ha) + Metafol 700 SC (1 l/ha), 15 maja – Perenal 104 EC ( l/ha). Koszt – 568 zł/ha.