Już po raz piąty Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW razem z  Syngentą Crop Protection zorganizowały w lipcu Dni Ziemniaka w Żelaznej. Dyrektor RZD SGGW Zygmunt Czarniak podkreślał, że zorganizowano je z inicjatywy Syngenty, która szukała partnera do organizacji takiej imprezy, do założenia doświadczenia z preparatami i upowszechniania wyników. Na tego typu imprezach rolnicy mają okazję nauczyć się od specjalistów, jak radzić sobie z problemami na własnych plantacjach.

Doświadczalne pola
W tym roku sadzenie ziemniaków zakończyło się w Żelaznej bardzo szybko. Już 26 kwietnia wysadzono wszystkie ziemniaki na 200 ha, bo okres wegetacji rozpoczął się dwa tygodnie wcześniej. Jedyne opóźnienie to brak sadzeniaków. W połowie lipca plantacje były okazałe, bo ziemniaki były maksymalnie chronione: wykonano 5–6 zabiegów przeciwko chorobom. Do końca wegetacji na niektórych odmianach zostanie przeprowadzonych 8, 10, a nawet 12 zabiegów, gdyż w tym roku jest duże niebezpieczeństwo porażenia zarazą ziemniaka. – Sąsiedzi, zwykle mali producenci, zaniechali ochrony pełnej i w związku z tym rozprzestrzeniają się patogeny, zwłaszcza gdy plantacje są od strony zachodniej – mówi Zygmunt Czarniak.

Edward Pawlik – kierownik gospodarstwa w Żelaznej, mówi, że plantacje były nawadniane do połowy lipca trzy razy. Jak podkreśla, 18 lipca spadło 6 mm wody, kolejne 20 mm zostało dołożone z deszczowni, a i tak gleba była sucha. Nie należy jednak przesadzić z ilością wody. W ubiegłym roku plony wynosiły przeciętnie 22 t/ha, a obecnie szacuje się je na 30 t/ha. – Zaraza ziemniaka rozwija się w tym roku  szybko i jest w całej Polsce, także u nas – dodaje Pawlik. To corocznie problem na plantacjach ziemniaków, która pogarsza jakość i ilość plonu. Ocieplenie klimatu i okresy suszy wpływają na rozwój tej choroby, a jeżeli przejdą po nich opady, może dojść do epidemniczego rozwoju zarazy. Rolnicy nie wykonują w takich warunkach zabiegów profilaktycznych i nie wykorzystują środków chemicznych, co w zeszłym roku spowodowało gnicie bulw w czasie wykopów i przechowywania.