Te dobre perspektywy powinny spowodować w większości państw członkowskich przyspieszenie zbiorów i procesów przetwórczych o dwa tygodnie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Produkcja wspólnotowa ogółem winna kształtować się na poziomie około 17,7 milionów ton, z czego 4,5 milionów ton cukru pozakwotowego.

Na podstawie bilansu cukru kwotowego zaktualizowanego dla kampanii 2011-2012 na dzień 15 września, stwierdza się że zapas cukru kwotowego zmniejszy się z 1,8 miliona ton na początku kampanii do 1,15 miliona ton pod koniec kampanii, według hipotezy zakładającej stały poziom konsumpcji krajowej, stabilny eksport cukru pozakwotowego i lekki wzrost importu. Wnioskując z napiętej kampanii handlowej 2010-2011, Komitety Copa-Cogeca uważają, że przewidywane zapasy na koniec kampanii 2011-2012 rzędu 1 miliona ton, czyli 6 proc. konsumpcji cukru kwotowego, nie są wystarczające, by zapewnić płynność dostaw we Wspólnocie.

 

Wziąwszy pod uwagę z jednej strony bilans cukru kwotowego dla kampanii 2011-2012, a z drugiej dużą dostępność cukru pozakwotowego, Komitety Copa-Cogeca są zdania, że spełnione zostały warunki potrzebne do tego, by zezwolić na sprzedaż cukru pozakwotowego o przeznaczeniu na konsumpcję na rynku wewnętrznym. Tak jak w kampanii 2010-2011, zasady stosowania tego instrumenty winny być proste: opłata za nadwyżki powinna zostać ustalona na poziomie zero euro za tonę, minimalna cena buraków winna być gwarantowana, tak jak przestrzeganie wszystkich warunków regulacyjnych stosowanych przy zakupie buraków kwotowych. Ma to szczególne znaczenie dla zapewnienia funkcjonowania łańcucha żywnościowego i sprawiedliwego podziału wartości dodanej miedzy producentami i przetwórcami. Podobał się artykuł? Podziel się!