Do najczęściej popełnianych błędów przy przygotowywaniu roli do siewu buraków należy jej przesuszenie (z powodu nadmiernej ilości zabiegów uprawowych) i zbytnie spulchnienie gleby. Uprawa wiosenna powinna być wykonana za jednym przejazdem agregatu uprawowego zgodnie z metodą jednego przejazdu. Jest to możliwe wtedy, gdy nawozy fosforowo-potasowe wysiano jesienią, a nawozy azotowe wiosną, jak tylko można wjechać na pole. Zostają one wymieszane z glebą agregatem uprawowym. Gdy nawozów zawierających fosfor i potas nie wysiano jesienią, trzeba je wysiać razem z azotowymi wiosną, ale zabiera to dodatkowo cenny czas i opóźnia przygotowanie roli, a tym samym siew buraków.

Głębokość uprawy powinna być równa głębokości siewu nasion (tak płytka, jak to możliwe, ale na tyle głęboka, jak to konieczne).

Uprawa mulczu

W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się uprawa w mulcz, czyli w rośliny, które wysiano jako międzyplon ścierniskowy w roku poprzednim i pozostawiono na zimę. Najczęściej jest to gorczyca. Wiosną, tuż po ruszeniu wegetacji, wykonuje się oprysk herbicydem totalnym zawierającym glifosat, który niszczy chwasty ozime. Następnie wysiewa się nawozy i miesza się je z glebą za pomocą agregatu czynnego. W podobny sposób przygotowuje się pole, na którym zastosowano tzw. mulcz ścierniskowy, polegający na starannym rozdrobnieniu i rozrzuceniu słomy po zbiorze przedplonu. Następnie miesza się ją z glebą kultywatorem ścierniskowym.  Zabieg ten powtarza się jeszcze w październiku.

Termin siewu

Warunkiem szybkich i wyrównanych wschodów buraków jest siew w pulchną, w miarę gruzełkowatą glebę, na uwilgotnionym podglebiu. Trafienie w odpowiedni termin siewu zależy od doświadczenia rolnika. W roku jest tylko kilka dni optymalnych do siewu buraków. Tylko dzięki optymalnemu dla danego rejonu terminowi siewu rolnik może wpłynąć na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Nie można tego osiągnąć ani przez zwiększone nawożenie, ani intensywniejszą ochronę chemiczną. Poza tym jest to najważniejszy tzw. czynnik beznakładowy, czyli taki, który od rolnika nie wymaga pieniędzy, a przynosi wymierny efekt w postaci zwyżki plonu korzeni i ich jakości. Podawanie terminów kalendarzowych jest mało precyzyjne. Można jednak zwracać uwagę na zachowanie się roślin w przyrodzie. Za odpowiednią do siewu buraków uważa się porę kwitnienia brzozy, klonu, mniszka pospolitego, tarniny, czereśni, wiśni i porzeczki czarnej. Najczęściej na południowym zachodzie i południu buraki wysiewa się w III dekadzie marca, a w pozostałych rejonach –  w I dekadzie kwietnia.