Śmietka ćwiklanka pojawia się na plantacjach buraka cukrowego mniej więcej wówczas, kiedy rośliny są w fazie 2–3 par liści. Po spodniej stronie liścia szkodnik składa białe, kremowe, podłużne jaja, a wylęgające się z nich larwy wgryzają się do tkanki miękiszowej roślin. To właśnie żerowanie larw bywa szkodliwe dla buraków. W miękiszu liści drążą one korytarze, które po pewnym czasie zlewają się tworząc żółtawo-brunatne przebarwienia tzw. miny. W efekcie końcowym następuje usychanie i wykruszanie się uszkodzonej tkanki.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania śmietki ćwiklanki na plantacjach buraka cukrowego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji rozwoju szkodnika. Do zwalczania można przystąpić nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50 proc. powierzchni gleby (BBCH 35). Sygnałem do wykonania zabiegu ochrony roślin jest przekroczenie progu szkodliwości, który wynosi: 7 jaj na roślinie w fazie 2 liści, 14 jaj w fazie 4 liści, pojawienie się 2 larw na jeden liść lub uszkodzenie powierzchni asymilacyjnej w ponad 20 proc.

W przypadku przekroczeniu progu, plantacje należy opryskać, najlepiej na początku wylęgania się larw ze złożonych jaj, co w praktyce bywa trudne to wychwycenia. Natomiast w przypadku zwalczania larw śmietki ćwiklanki i w przypadku dużej liczebności szkodnika, powinno się stosować wyższe dawki insektycydów (w granicach zalecanych) i raczej decydować się na insektycydy oparte na chloropiryfosie. 

Do ochrony plantacji buraczanych przed szkodnikiem można zastosować preparaty oparte na deltametrynie (np. Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW) chloropiryfosie (Dursban Delta 200 CS, Pyrinex Extra 480 EC, Pyrisimex 480 EC) lub zastosować Proteus 110 będący mieszaniną tiachloprydu, deltametryny.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!