Rolnicy, którzy uprawiają buraki cukrowe zazwyczaj jako międzyplon uprawiali gorczycę. Dlaczego? Wysiew wybranych odmian tej rośliny wpływa na poprawę walki z mątwikiem burakowym. W jaki sposób? Wydzielina korzeniowa takich odmian jak np. Barka czy Tango, wpływa na zachwianie równowagi płciowej w populacji nicieni - ogranicza rozmnażanie a tym samym zmniejsza populację mątwika nawet o 30-50 proc.

Dużym zainteresowanie cieszy się w ostatnim czasie uprawa mieszanek TerraLife przygotowana specjalnie do konkretnej uprawy, ale są też uniwersalne zestawienia. Dla buraka cukrowego jest nią mieszanka TerraLife BetaMaxx w której skład wchodzą: koniczyna aleksandryjska, łubin gorzki, peluszka, facelia, olejarka abisyńska, owies szorstki, lnianka siewna i wyka jara. Takie rozwiązanie polecali swoim plantatorom specjaliści z koncernu Südzucker Polska.

- Na przełomie sierpnia i września na polach, gdzie w roku 2015 będą buraki, plantatorzy grupy wykonali jesienne prace związane z nawożeniem, w oparciu o wykonane wcześniej analizy gleby oraz przygotowaniem gleby do siewu w technologiach mulczowych z zastosowaniem poplonów ścierniskowych - informuje koncern. Rolnicy wysiali właśnie jako poplon oprócz gorczycy mieszankę TerraLife - BetaMaxx specjalnie dopasowaną do uprawy buraków cukrowych, w której składzie znajduje się osiem roślin, o różnym poziomie penetracji gleby.

Jak informuje Südzucker, mieszanka trafiła również do demo farm, które zlokalizowane są w każdym rejonie plantacyjnym. Dodatkowo dział doświadczeń założył doświadczenia, w których przetestowane zostaną warianty: z orką, mulczem ze słomy, mulczem z gorczycy i mulczem z mieszanki TerraLife - BetaMaxx.

Okazuje się, że wysiane międzyplony, na polach pod buraki, są obecnie w dobrej kondycji.

- To zasługa odpowiedniego przygotowania stanowisk, prawidłowego terminu siewu przez plantatorów oraz sprzyjającego przebiegu pogody. Właściwa mieszanka, dobrze zasiana, to naturalny głębosz, ochrona przed erozją spowodowaną czynnikami atmosferycznymi i wzbogacenie gleby w materię organiczną - podają doradcy Südzucker.

Warto wiedzieć, że uprawa międzyplonów podnosi bezpieczeństwo fitosanitarne upraw następczych, powstrzymujemy spadek żyzności gleby, co w efekcie prowadzi do uzyskania wyższych plonów. Ich uprawa, również ze względu np. na programy rolnośrodowiskowe, zyskała na popularności.

Podobał się artykuł? Podziel się!